Zëvendësi i parë i Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut i angazhuar për Çështje Evropiane

Zëvendësi i parë i Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut i angazhuar për Çështje Evropiane
Çdo ndërhyrje dhe keqpërdorim i faqes në internet të SÇE-së dënohet sipas Nenit 251 të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë Veriore.
© 2024 SEKRETARIATI PËR ÇËSHTJE EVROPIANE
Të gjitha të drejtat e rezervuara.