Прв заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за европски прашања

Галерија

Прв заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за европски прашања