Стипендии

Стипендии
Јапонската програма за доделување стипендии MEXT за студенти од Република Северна Македонија сега е отворена!
Конкурс за аплицирање на Третиот повик за учество во обуката „ЕУ шема за млади професионалци од Западен Балкан“ (YPS2018)
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ ЗА АКАДЕМСКИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС “ГАБРИЕЛА КОНЕВСКА ТРАЈКОВСКА“ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ВО СТРАНСТВО ЗА АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ ЗА АКАДЕМСКИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС „ГАБРИЕЛА КОНЕВСКА ТРАЈКОВСКА“ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ВО СТРАНСТВО ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА
Повторен конкурс - Стипендии за постидпломски студии "Габриела Конеска Трајковска" од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ во странство за академската 2014/2015 година
Стипендии за постидпломски студии "Габриела Конеска Трајковска" од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ во странство за академската 2014/2015 година
Стипендии за постдипломски студии од областа на ЕУ/ЕИ во странство за 2012/2013 година