Јавни повици

Јавни повици
Повик за изразување интерес на новинари за учество на обука за известување за процесот на пристапување во Европската унија
Реобјава - Покана за тендер за видливост и комуникација на проектот „Поддршка на ЕУ за имплементација на ЕУ стратегијата за Јадранско јонскиот регион во Р.С. Македонија“
Прв повик за воспоставување на мрежи за планирање на акции во рамки на Интерег УРБАКТ IV програмата
Повик до новинари за учество на обуки и дискусии за известување за евроинтегративниот процес
Набавка и инсталација на надграден софтвер за превод и MS лиценци за Секретаријатот за европски прашања на Република Северна Македонија
Набавка на компоненти за сервери
Секретаријатот за европски прашања информира дека од 08.07.2022 година отворен е 5от повик за проектни предлози во рамки на ИПА Програмата за прекугранична соработка Северна Македонија – Косово 2014-2020