Јавни повици

Јавни повици
Прв повик за финансирање на проекти во рамки на Интерег ИПА АДРИОН програмата
Повик за изразување интерес на новинари за учество на обука за известување за процесот на пристапување во Европската унија
Реобјава - Покана за тендер за видливост и комуникација на проектот „Поддршка на ЕУ за имплементација на ЕУ стратегијата за Јадранско јонскиот регион во Р.С. Македонија“
Прв повик за воспоставување на мрежи за планирање на акции во рамки на Интерег УРБАКТ IV програмата
Јавен повик за пријавување на заинтересирани граѓански организации за создавање на регистар/база на граѓански организации за консултации за процесот на преговори за пристапување на Република Северна Македонија кон Европската Унија
Повик до новинари за учество на обуки и дискусии за известување за евроинтегративниот процес
Набавка и инсталација на надграден софтвер за превод и MS лиценци за Секретаријатот за европски прашања на Република Северна Македонија