Пристапни преговори - Одржување на консултативни средби