BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Kontakt
Kontakt informacione

Sekretariati për Çështje Evropiane

Kej Dimitar Vlahov nr.4
1000 Shkup 
Ndërtesa e mëparshme e Bankës Komercijale, pas Hotel Stne Bridge
Republika e Maqedonisë së Veriut 
Tel: +389 (0) 2 3200-104
Faks: +389 (0) 2 311 45 69

е-mail: cabinet@sep.gov.mk

 


 

 

 

Сподели ја содржината!
Kontakt
Kontakt informacione
   
Procesi i përkthimit
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Përgjithshëm
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Skrining
Kampanja
Youth for EU
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.