BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Prezantimi i Programit nacional të reviduar për miratimin e të Drejtës së BE-së (NPAA), para ambasadorëve të vendeve anëtare të BE-së
16:24, Wednesday, May 04, 2016

Sot më 04.05.2016, në hapësirat e Sekretariatit për Çështje Evropiane u mbajt prezantimi i Programit nacional të reviduar për miratimin e të Drejtës së BE-së (NPAA) për vitin 2016, para ambasadorëve të vendeve anëtare të BE-së në Republikën e Maqedonisë

Zëvendës kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për çështje evropiane Dr. Arbër Ademi, në fillim shkurtimisht foli për situatën aktuale politike, duke theksuar nevojën për gjetjen e një zgjidhjeje të shpejtë për dalje nga kjo situatë. Gjithashtu ai theksoi se alternativa jonë e vetme për sigurimin e të ardhmes evropiane të vendit është sigurimi i zgjedhjeve kredibile demokratike, rezultatet e të cilave do të jenë të pranueshme gjerësisht. Me domethënie thelbësore është implementimin agresiv i Reformave urgjente prioritare, sigurimi i rekomandimit të KE-së për fillimin e negociatave aderuese, thellimi i marrëdhënieve të mira ndërfqinjësore, zgjidhja e çështjeve të hapura bilaterale, si dhe vazhdimi i qasjes pozitive dhe proaktive ndaj të gjitha iniciativave rajonale dhe përgjithësisht bashkëpunimit rajonal – shtoi Ademi.

Rreth Programit nacional për miratimin e të Drejtës së BE-së që përfshin periudhën 2016-2020, Ademi nënvizoi se nga 2006 e këtej, Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe administrata e saj, nën koordinim të SÇE-së dhe bazuar në gjetjet dhe rekomandimet e Raportit të Komisionit Evropian, përgatit revizion gjithëpërfshirës të NPAA-së, nga të gjitha aspektet politike, juridike, administrative dhe financiare.

Revizioni i NPAA-së për vitin 2016 mban konceptin metodologjik të njëjtë për përgatitje të këtij dokumenti. Vëmendje e veçantë u vendos në ndërlidhjen e prioriteteve të NPAA-së me Reformat urgjente prioritare dhe Planin e aktiviteteve, si dhe realizimin e Reformave urgjente prioritare (PARIRP) duke përfshirë edhe qëllimet e Dialogut Aderues të Nivelit të lartë, Programin e reformave ekonomike (ERP) dhe strategjinë për Evropën Juglindore 2020.

Zëvendëskryeministri Ademi theksoi se partnerët tanë në këtë proces të përbashkët janë institucionet e BE-së dhe përfaqësuesit e vendeve anëtare dhe se çdo këshillë dhe ndihmë nga ana e tyre, në funksion të avancimit të arritjeve të aspiratave tona euroatlantike, i çmojmë sinqerisht dhe i vlerësojmë si qëllimmira.

Share!
Lajme
Takim i Dimitrovit me këshilltarin e Merkelit: Mbajtja e konferencës së parë ndërkombëtare gjatë kohës së Presidencës Gjermane do të jetë nxitje e madhe për të ecur në fazën thelbësore nga rruga drejt antarësimit në BE
ZKQ Dimitrov në Berlin në takim me këshilltarin për politikë të jashtme të kryetarit Shtajnmer, Bager
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadoren kroate Tiganj
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadorin austriak Vucas
Zëvendëskryeministri Dimitrov në vizitë pune në presidencën gjermane të BE-së
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.