BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
BE Yjet Debat në temë Kapitalizmi kundër Socializmit
16:40, Friday, April 08, 2016

Sot, Sekretariati për Çështje Evropiane realizoi ciklin debutues ‘’BE Yje’’ në temë: ‘’Kapitalizmi kundër Socializmit’’, në të cilën debatuan studentët e Universitetit ndërkombëtar Ballkanik, në hapësirat e së cilës edhe u realizua e njëjta. Para fillimit të debatit, përpara studentëve fjalën e tyre kishin, Zëvendëskryeministri Dr. Arbër Ademi dhe rektori i Universitetit Prof. dr. Ismail Kaxhajusufoglu të cilët theksuan rrolin e debateve në zhvillimin e shoqërive demokratike.

Debati i sotëm ka për qëllim ta ritë interesin dhe diturinë e të rinjve për çështje dhe tema lidhur me BE-në. Me këto debate, SÇE-ja ka qëllim të mundësoj forum të hapur debativ mes të rinjve drejt inkurajimit të mendimit kritik dhe kulturës ku debati shihet si mënyrë demokratike për tejkalimin e dallimeve në mendime.

Debati që sot u realizua është pjesë e ciklit në kuadër të iniciativës ‘’BE Yje’’ e cila filloi me realizimin në maj të vitit 2015 dhe do te vazhdojë edhe më tej gjatë këtij viti me qëllim të dëgjohet zëri i të rinjve si qytetarë të ardhshëm Evropian.

Debati është pjesë e projektit të SÇE-së Të rinjtë për BE-në.

Share!
Lajme
OSMANI: Ndihma e Polonisë në një linjë me fazën e dytë të lehtësimit të masave
OSMANI: NDIHMË NË KOHË DHE MIRË E TARGETUAR
Osmani për vizitë në Shtabin e krizës në Strugë dhe takim me përfaqësuesit e bashkësive me të mëdha fetare të rajonit
Zëvendëskryeministri Bujar Osmani mbajti pres-konferencë për shpërndarjen e ndihmës së huaj lidhur me ballafaqimin me KOVID 19
Video konferencë takim Osmani Danielson
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.