BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Prezantim i manualit Procedural për terminologji
12:53, Tuesday, April 05, 2016

Sot në Klubin e deputetëve u realizua prezantim i manualit Procedural për terminologji. Në prezantim të manualit fjalën hyrëse kishte Sekretarja shtetërore në Sekretariatin për Çështje Evropiane z.nja Ana Bëazheska.
Në fjalën e saj z.nja Blazheska iu referua në përmbajtjen, qëllimin si dhe përfitimet nga manuali Procedural për terminologji.

Manuali Procedural terminologjik përfshin terminologjinë në kontekst në përgatitjen e versionit nacional të aquis ( e drejta e Bashkimit Evropian) udhëhequr nga ana e Sekretariatit për Çështje Evropiane, e cila është e rëndësisë së veçantë për sigurimin e përkthimeve në përputhje të legjislacionit dhe përpunimit të burimeve të sigurta për të drejtat dhe detyrimet e qytetarëve tanë.

E njëjta është e paraparë edhe për përkthyesit, revizorët, terminologët, si dhe të gjithë ata të cilët janë të interesuar për punë terminologjike në përgjithësi. Manuali paraqet përmbledhje të udhëzimeve për përkthim të terminologjisë në Sektorin e përgatitjes së versionit nacional të aquis në kuadër të Sekretariatit për Çështje Evropiane, theksoi Blazheska.

Manuali përmban principe bazë të terminologjisë e ndjekur me përshkrim detal të punës dhe aktiviteteve, rroli i pjesëmarrësve dhe obligimeve në përkthim të terminologjisë, përpunim i definicioneve, aspektet praktike të menaxhimit me terminologjinë si dhe me çështje lidhur me sigurimin e kualitetit dhe kontrollit të kualitetit.

Ky manual paraqet një mjet shumë të dobishëm e cila mundet të shfrytëzohet nga ana e gjitha palëve të interesuar në procesin e krijimit të versionit nacional të acquis communautaire ( e drejta e Bashkimit Evropiane) dhe sigurimin e cilësisë së lartë.

Share!
Lajme
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Nikolla Dimtrov sot realizoi një takim me euroambasadorin e sapo emëruar në vend, Dejvid Gir
Zëvendëskryeministri Dimitriov në Bruksel në takim me Nënkryetarin e Komisionit Evropian, Schinas ​
Takim Dimitrov-Varhei
Dimitrovi në Bruksel: Maqedonia e Veriut fuqishëm e vendosur të bëhet një demokraci e prosperuar evropiane në të cilën do të sundoj e drejta
ZKQ Dimitrov në takim me Sekretaren Gjenerale të KBR,Bregu: Që bashkëpunimi rajonal të jetë i suksesshëm, vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të jenë bartësit e vendimeve dhe të përgjegjësive"
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.