BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
U realizua takim në nivel të dytë(teknik) i komitetit Nacional për investime
15:00, Tuesday, March 29, 2016

Sekretariati për Çështje Evropiane sot, realizoi takimin e dytë në nivel të komitetit Nacional për investime (NIC). Takimi u udhëheq nga Sekretarja Shtetërore Ana Blazheska dhe në të njëjtën pjesëmarrës ishin përfaqësues të Delegacionit të Bashkimit Evropiane, përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare financiare, partnerë bilateral dhe komuniteti i donatorëve në mision të përhershëm në Republikën e Maqedonisë.

Nga ana e Ministrisë për Transport dhe Lidhje u paraqit grant propozim projekti në kuadër të thirrjes së dytë për grante Investuese mes kornizës Investuese për vendet e Ballkanit Perëndimor 2016 (WBIF 2016), ndertin i binarëve hekurudhor Korridori 8 faza 2, (punët ndërtimore për seksionin Bellakocë- Kriva Pallankë (34km). Propozim projekti është lista e vetme të prioriteteve të projekteve në Republikën e Maqedonisë e cila përbëhet nga gjithsej 120 projekte infrastrukturore.

Komitetit Nacional për investime (NIK) është trup këshillues e cila në mënyrë transparente diskuton për projekte infrastrukturore strategjike, me qëllim që mes këmbimit të mendimeve nga ekspertët, me përfaqësuesit e Maqedonisë dhe institucioneve ndërkombëtare të arrihet koordinim më i madh në çdo anë të cilët janë të interesuar për financimin e projekteve investuese në sektorin e transportit, energjetikës, sociales dhe mjedisit jetësor.

Share!
Lajme
Zëvendëskryeministri Dimitrov në vizitë pune në presidencën gjermane të BE-së
Takimi i ZKQ Dimitrov me ambasadorin holandez Dirk Jan Kop
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Nikolla Dimtrov sot realizoi një takim me euroambasadorin e sapo emëruar në vend, Dejvid Gir
Zëvendëskryeministri Dimitriov në Bruksel në takim me Nënkryetarin e Komisionit Evropian, Schinas ​
Takim Dimitrov-Varhei
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.