BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Punëtori për të drejtat themelore në Maqedoni
15:26, Thursday, March 24, 2016

Sot më 24.02.2016 Sekratariat për Çështje Evropiane në mbështjete të Shoqërise Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) u realizua punëtoria për të drejtat themelore të njeriut në Republikën e Maqedonisë.

Në punëtori morën pjesë përfaqësues të sektorit civil, fjalën hyrëse kishin Zëvendëskryeministri i Qeverisë për Çështje Evropiane d-r Fatmir Besimi, zëvëndës ambasadori në Ambasadën e Republikës Federale të Gjermanisë në Maqedoni Z-Hans Helge Sander dhe drejtori i GIZ në Maqedoni z-James Makbet.

Sekretariati për Çështje Evropiane (SEÇ) mbështetur nga ana e Proektit të bashkëpunimit bilateral gjermano-maqedonas “Mbështetje të Sekretariati për Çështje Evropiane” Zbatuar nga GIZ (Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar) ka analizuar rregullat kombëtare institucionale në fushën e të drejtave themelore. Rezultat I kësaj analize është hartimi I të gjithë aktorëve nacional të kyçura në fushën e të drejtave themelore, kompetencat e tyre, si dhe identifikimi i strukturave ekzistuese të koordinimit në këtë fushë. Kjo analize formon bazën për fillimin e kujdesit të duhur për të përcaktuar nivelin e pajtueshmërisë me BE-në.

Duke pasur parasysh rëndësinë e të drejtave themelore dhe faktin se qasja e re në negociatat përqendrohet në kapitujt 23 dhe 24, por fakti se ajo është një material voluminoz i cili është përcaktuar në shumë ligje, strategji, kompetencat janë portofolet e institucioneve të shumta , dhe shumë here ka përgjegjësi të përbashkët, ne kemi iniciuar dhe realizuar këtë proces të analizës së marrëveshjeve institucionale nacionale në fushën e të drejtave themelore për të marrë një pamje më të qartë të mekanizmit të përgjithshëm dhe të shohim se ku ka nevojë për përmirësime në kuadrin ligjor dhe institucional, “tha Zëvendëskryeministri Besimi në fjalimin e tij.

Qëllimi i kësaj punëtorie është prezantimi I rezultateve të aktiviteteve të deritanishme në drejtim të identifikimit të strukturës nacional për të drejtat themelore, si dhe shkëmbimin të informatave, mendimeve, përvojave dhe sugjerimeve për përmirësimin e strukturave koordinuese dhe mekanizmave monitoruese.

Debati i sotëm është një hap më i përafërt për fazën e dytë të këtij projekti, ku do të jetë e mundur për të vazhduar analizën më të thellë në të gjitha këto fusha të drejtave themelore, apo një përzgjedhje të atyre fushave që ju duhet për të mbajtur fokusin në të ardhmen.

Share!
Lajme
Takimi i ZKQ Dimitrov me ambasadorin holandez Dirk Jan Kop
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Nikolla Dimtrov sot realizoi një takim me euroambasadorin e sapo emëruar në vend, Dejvid Gir
Zëvendëskryeministri Dimitriov në Bruksel në takim me Nënkryetarin e Komisionit Evropian, Schinas ​
Takim Dimitrov-Varhei
Dimitrovi në Bruksel: Maqedonia e Veriut fuqishëm e vendosur të bëhet një demokraci e prosperuar evropiane në të cilën do të sundoj e drejta
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.