BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Bursa
Bursa

KONKURS PËR NDARJE TË BURSAVE PËR STUDIME AKADEMIKE UNIVERSITARE TË CIKLIT TË DYTË GABRIELA KONEVSKA TRAJKOVSKA JASHTË VENDIT NGA FUSHA DREJTËSISË, EKONOMISË DHE POLITIKAVE TË BE SË PËR VITIN AKADEMIK 2018/2019 

KONKURS PËR NDARJE TË BURSAVE PËR STUDIME AKADEMIKE UNIVERSITARE TË CIKLIT TË DYTË GABRIELA KONEVSKA TRAJKOVSKA JASHTË VENDIT NGA FUSHA DREJTËSISË, EKONOMISË DHE POLITIKAVE TË BE SË PËR VITIN AKADEMIK 2017/2018

Konkurs i përsëritur - Bursa për studime postdiplomike "Gabriela Koneska Trajkovska" nga lëmia e drejtësisë, ekonomisë dhe politikave të BE-së jashtë vendit për vitin akademik 2014/2015

Shpallje për anulimin e konkursit për ndarjen e bursave për studime postdiplomike "Gabriela Koneska Trajkovska" nga lëmia e drejtësisë, ekonomisë dhe politikave të BE-së jashtë vendit për vitin akademik 2014/2015

Bursa për studime postdiplomike "Gabriela Koneska Trajkovska" nga lëmia e drejtësisë, ekonomisë dhe politikave të BE-së jashtë vendit për vitin akademik 2014/2015

Konkurs për ndarjen e bursave "Gabriela Koneska Trajkovska" për studime postdiplomike jashtë vendit nga lëmia e drejtësisë, ekonomisë dhe politikave të BE-së për vitin akademik 2013/2014

Konkurs për ndarjen e bursave për studime postdiplomike nga fusha e BE-së jashtë vendit për vitin akademik 2012/2013

Bursa për studime postdiplomike nga fusha e BE-së në univerzitetet në Republikën e Maqedonisë për shërbyes shtetëror për vitin akademik 2011/2012

Bursa për studime postdiplomike nga fusha e BE/IE jashtë vendit për vitin akademik 2011/2012

Bursa për studime postdiplomike nga fusha e BE/IE jashtë vendit për vitin akademik 2010/2011

Bursa për studime postdiplomike nga fusha e BE/IE jashtë vendit për vitin akademik 2009/2010

Bursa për studime postdiplomike nga fusha e BE/IE jashtë vendit për vitin akademik 2008-2009

Bursa për studime postdiplomike nga fusha e BE-së në univerzitetet në Republikën e Maqedonisë për shërbyes shtetëror për vitin akademik 2007-2008

 

Share!
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.