BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Takim i donatorëve përkushtuar migracionit
15:40, Monday, February 22, 2016

Zëvendëskryeministri i Qeveris së Republikës së Maqedonisë për Çështje Evropiane dr. Fatmir Besimi, sot kishte fjalën e tij në mbledhjen e rregullt të donatorëve, kushtuar migrimit dhe krizës së refugjatëve, me qëllim për të koordinuar përpjekjet dhe veprimet e të gjitha palëve të interesuara që kanë të bëjnë me sfidën në përmasa globale.

Pjesëmarrës në këtë ngjarje ishin ambasadorët e vendeve anëtare të BE-së, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare të përfshira në proces, si dhe përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe ekspertë.
Zëvnëndëskryeministri Besimi në hollësi iu referua aktiviteteve konkrete dhe përpjekjeve për të ndërtuar kapacitete e nevojshme për ta menaxhuar krizën, si dhe nevojat aktuale që dalin nga kujdesi ditor për refugjatët.

Gjatë takimit u theksua se Maqedonia mbetet e përkushtuar në përmbushjen e detyrimeve të saj duke i respektuar rregullat dhe standardet ndërkombëtare, të cilat përfshin mbështetjen për refugjatët në sigurimin e strehimit të përkohshëm, pushimin, ushqimin, kujdesin mjekësor, sigurinë dhe shkëmbimin e informacionit në kohë për bashkëpunim efektiv dhe koordinim, menaxhimi i fluksit të migracionit në sigurimin e regjistrimit të plotë të të ardhurve, kontrolli kufitar i zgjeruar, përmirësimin e bashkëpunimit policor dhe gjyqësor si dhe veprime intensive kundër kontrabandimit dhe trafikimit të migrantëve. Këto aktivitete kryhen në bashkëpunim të ngushtë me institucionet tona kompetente, FRONTEX, me më shumë vende anëtare të BE-së dhe institucionet kompetente ndërkombëtare.

Për ta përshëndetur është masa e re e BE-së për vitin 2016, me buxhet prej 10 milion euro për vendin tonë ,si mbështetje për Ministrinë e Punëve të Brendshme, në drejtim të përmirësimit të mundësisë për menaxhimin në kufi, theksoi Besimi.

Në fund të fjalës së tij, Zëvendëskryeministri Besimi falënderoi partnerët bilateral për ndihmën e dhënë për vendin tonë si mbështetje për menaxhimin me sfidën e mingrantve – refugjatëve, por që edhe më tej nevojiten mjete për shpenzimet e vazhdueshme dhe nevojat e ardhshme.

Share!
Lajme
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadoren kroate Tiganj
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadorin austriak Vucas
Zëvendëskryeministri Dimitrov në vizitë pune në presidencën gjermane të BE-së
Takimi i ZKQ Dimitrov me ambasadorin holandez Dirk Jan Kop
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Nikolla Dimtrov sot realizoi një takim me euroambasadorin e sapo emëruar në vend, Dejvid Gir
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.