BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Pjesëmarrja e sekretares shtetërore, Ana Bllazheska në konferencën rajonale: "Rezultatet në shfrytëzimin e mbështetjes paraqasëse të BE IPA 2007-2013"
15:18, Wednesday, December 09, 2015

 Zbatimi i projekteve të financuara nga IPA fondet e BE-së kontribuon në arritjen e standardeve evropiane në fushat kyce të shoqërisë, si dhe në përparimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor drejtë anëtarësimit në BE.
Kjo u konstatua në konferencën rajonale me titull:"Rezultatet në shfrytëzimin e mbështetjes paraqasëse të BE – IPA 2007-2013", e cila u mbajt dje në Budva në organizim të ministrisë së punëve të jashtme dhe integrimeve evropiane të Malit tëZi.
Në këtë takim, vendeve të Ballkanit Perëndimor ju prezantuan rezultatet e arritura në periudhën e programimit 2007-2013 dhe u diskutuar për planet lidhur me perspektivën financiare 2014-2020.

Në paraqitjen e saj, Bllazheska i citoi mësimet e nxjerra nga shfrytëzimi fondeve IPA 2007-2013, në mënyrë të veçantë në pjesën e përdorimit të sistemit të decentralizuar të shfrytëzimit të ndihmën, përgatitjet për përdorimin IPA 2014-2020, në pjesën e kapacitetit administrativ, përkushtimit të organizimit dhe procesin e programimit.

Në aspektin e mësimeve të nxjerra, vëmendje e veçantë i është kushtuar ndarjes së roleve dhe përgjegjësive, realizimii trajnimeve për përforcimin e kapaciteteve institucionale, cilësinë e dokumenteve të tenderëve si dhe të vetë-vlerësimit të strukturave të IPA-s, që NIPAC e organizon për herë të tretë gjatë këtij vitit, dhe pritet të përcaktohen të gjitha nevojat e kësaj pjese të administratës për mbështetje të funksionimit të mëtutjeshëm.

Në kornizat e katër paneleve të diskutimeve, u shkëmbyen përvoja në shfrytëzimin e mjeteve nga IPA I dhe IPA II, gjithashtu u prezantuan rezultatet në komponentët që ofrojnë mbështetje për Asistencën e Tranzicionit dhe Ngritjes Institucionale, zhvillimin rajonal, burimet njerëzore dhe bashkëpunimin ndërkufitar.
Në Konferencë u theksuar se përmes IPA I, Komisioni Evropian për periudhën kohore 2007-2013 ka siguruar fonde në vlerë prej 11, 5 miliard euro për vendet kandidate dhe kandidate potenciale për anëtarësim në BE.
Këto mjete shfrytëzohen për realizimin e reformave në pajtim me standarded e BE-së dhe përmirësimin e kualitetit të jetës së qytetarëve përmes përforcimit të mëtutjeshëm të institucioneve demokratike, sundimit të ligjit, reformave në administratën publike, reformat ekonomike, respektimin e drejtave të njeriut dhe minoriteteve, promovimit të barazisë gjinore, përforcimit të shoqërisë civile, promovimit të bashkëpunimit rajonal, zhvillimin e qëndrueshëm dhe reduktimin e varfërisë. arritjes
Përfitues të mjeteve ishin ministritë dhe organet e administratës shtetërore, institucionet publike, organizatat e shoqërisë civile,
Projektet e realizuara kanë kontribuar në ndërtimin dhe forcimin e kapaciteteve institucionale, marrëdhëniet e mira fqinjësore si dhe kanë mundësuare zhvillim ekonomik dhe rajonal të vendeve përfituese të IPA-s.

Share!
Lajme
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Nikolla Dimtrov sot realizoi një takim me euroambasadorin e sapo emëruar në vend, Dejvid Gir
Zëvendëskryeministri Dimitriov në Bruksel në takim me Nënkryetarin e Komisionit Evropian, Schinas ​
Takim Dimitrov-Varhei
Dimitrovi në Bruksel: Maqedonia e Veriut fuqishëm e vendosur të bëhet një demokraci e prosperuar evropiane në të cilën do të sundoj e drejta
ZKQ Dimitrov në takim me Sekretaren Gjenerale të KBR,Bregu: Që bashkëpunimi rajonal të jetë i suksesshëm, vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të jenë bartësit e vendimeve dhe të përgjegjësive"
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.