BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Sekretarja shtetërore në Sekretariatin për Çështje Evropiane Blazheska në vizitë pune në Bruksel
14:02, Wednesday, November 18, 2015

Në kuadër të vizitës për punë në Bruksel, Sekretarja shtetërore Ana Blazheska, realizoi takime pune me K. Vent, Drejtor në DG NEAR.

Gjatë kohës së takimit, Sekretarja shtetërore Blazheska theksoi rëndësinë e pranimit të rekomandimit të shtatë me radhë për fillimin e negociatave me BE-në. U diskutuan aktivitete të shumta të cilat i zbaton Qeveria me qëllim të përmirësimit dhe avancimit të shkallës së përgatitjes së Republikës së Maqedonisë në anëtarësim në Bashkimin Evropian. Gjithashtu, u diskutua për shfrytëzimin e IPA si dhe zbatimi i vërejtjeve për IPA-n në raportin e auditivit.

Sekretarja shtetërore Blazheska, në takime theksoi se integrimi evropian mbetet prioritet kyç strategjik në vendin tonë. Në këtë kontekst, theksoi se nga ana e Qeverisë ndiqet realizimi i prioriteteve të zgjedhura duke u bazuar në rekomandimet e Komisionit Evropian, të cilat janë kyçe në procesin e anëtarësimit në BE. Gjithashtu, theksoi se ndihmë e madhe për Maqedoninë janë edhe hapja e fondeve të instrumentit IPA, të cilat janë në dispozicion për institucionet dhe qytetarët e Maqedonisë, në disa fusha të ndryshme. Mes këtyre fondeve, deri më tani janë realizuar numër i madh të projekteve infrastrukturore të cilat janë në favor të qytetarëve.

Në kuadër të vizitës gjithashtu realizoi takim edhe me Rektorin e Kolegjit Evropian, dr. Jorg Monar në hapësirat e kolegjit në Bryzh. Në takim u diskutuan mundësitë e ndryshme për bashkëpunim dhe mundësitë për bursa për studentët nga Maqedonia.

Gjithashtu, u realizuan edhe takime me D. Kulen, shef i njësisë përgjegjës për Maqedoninë në DG NEAR, M. Jung, shef i njësisë për Ballkanin Perëndimor dhe bashkëpunim rajonal në DG NEAR. Në takime u diskutua marrja e raportit për progres dhe Strategjia e zgjerimit të BE-së. Në takim me M. Jung u diskutuan mundësitë e ndryshme të cilat i ofron programi rajonal i IPA-së si dhe për projekte të ndryshme nga fusha e infrastrukturës.

Sekretarja shtetërore Blazheska mori pjesë edhe ne brifingun e cila u realizua në Misionin e Maqedonisë në Bruksel me anëtarët e COWEB (grupi punues për Ballkanin Perëndimor). Në brifingun të cilën e realizuan bashkë me Ambasadorin e Republikës së Maqedonisë në BE, Lepavcov para anëtarëve të COWEB bashkë prezantuan progresin e Republikës së Maqedonisë në përmbushjen e marrëveshjes politike dhe prioriteteve urgjente reformuese.

Share!
Lajme
ZKQ Dimitrov në takim me Sekretaren Gjenerale të KBR,Bregu: Që bashkëpunimi rajonal të jetë i suksesshëm, vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të jenë bartësit e vendimeve dhe të përgjegjësive"
ZKQ Dimitrov: "Metodologjia e re për aderim mundëson një proces negociues më dinamik dhe thelbësor. Qëllimi ynë është që atë ta shfrytëzojmë plotësisht"
Zëvendës kryeministri i Qeverisë Dimitrov: "Në këtë kohë kyce në procesin e integrimit në BE, është e rëndësisë së jashtëzakonshme mbështetja nga partnerët tanë bilateral"
Dimitrov: Nga Greqia presim mbështetje dhe ndihmë në rrugën evropiane
ZKQ Dimitrov në takim me udhëheqësin e Odës Ekonomike të Maqedonisë "Vendosja e bashkëpunimit me Odën Ekonomike të Maqedonisë dhe komunitetin e biznesit është një nga shtyllat mbi të cilat do të mbështetet suksesi i negociatave."
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.