BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Filloi cikli BE bisedime BE prioritet i padyshimtë
15:46, Wednesday, March 11, 2015

 Sekretariati për Çështje Evropiane në drejtim të realizimit të BE Agjendës 2015, me qëllim të përmirësimit të kualitetit në procesin e qasjes së Bashkimit Evropian, duke u udhëhequr nga parimet e përfshirjes dhe transparencës në punën e saj filloi me ciklin debateve “BE bisedime” (EU Talks).

Tema e sotme e ciklit të parë debutues ishte “BE mbetet prioriteti ynë”.

Debati hapi mundësi për shkëmbim mendimesh dhe qëndrimesh në lidhje me temat aktuale nga karakteri i përditshmërisë politike, si dhe tema të cilët janë me interes strategjik afatgjatë për Republikën e Maqedonisë.
Nga ana e të pranishmeve debati ishte vlerësuar si shembull pozitiv për hapjen e dialogut konstruktiv dhe gjithëpërfshirës mes krijuesve të opinionit publik dhe përfaqësuesve të Sekretariatit për Çështje Evropiane.

Ajo për të cilën të gjithë ishin dakord është se BE ka qenë, është dhe do të jetë prioriteti ynë, atë askush gjatë viteve të kaluara por as sot nuk e ka vendosur në diskutim.

Pjesëmarrës në debat ishin përfaqësues të shquar të sektorit civil dhe komunitetit akademik, dhe e njëjta ishte e udhëhequr nga ana e Zëvendëskryeministrit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Dr. Fatmir Besimi duke përfshirë përfaqësues nga Sekretariati për Çështje Evropiane.

BE bisedimet, kanë për qëllim, përmes një debati të hapur, profesional dhe konstruktiv, mes palëve të ndryshme shoqërore në tema dhe çështje aktuale, të kontribuojnë në kalibrimin e qëndrimeve të përbashkëta, udhëzimeve dhe sugjerimeve të cilat mund të çojnë deri në zgjidhje.

ZKQRM Besimi dhe Sekretariati për Çështje Evropiane, do të organizojnë dhe do të jenë nikoqir të një sëre debatesh, të ashtuquajtura BE Bisedime gjatë vitit 2015, me përfshirje të politikanëve të shquar, funksionar, profesor universitar, përfaqësues të komunitetit të biznesit, përfaqësues të sektorit joqeveritar, gazetarë dhe personalitete të tjera aktive me ndikim në shoqërinë tonë.

Në debatin e sotëm u paralajmëruan debatet e ardhshme në fushën e perspektivave ekonomike, barazisë gjinore, të drejtave të njeriut dhe fondeve Evropiane.

Share!
Lajme
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadoren kroate Tiganj
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadorin austriak Vucas
Zëvendëskryeministri Dimitrov në vizitë pune në presidencën gjermane të BE-së
Takimi i ZKQ Dimitrov me ambasadorin holandez Dirk Jan Kop
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Nikolla Dimtrov sot realizoi një takim me euroambasadorin e sapo emëruar në vend, Dejvid Gir
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.