BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Promovim i tuining projektit Përforcim i kapaciteteve institucionale për procesin e integrimit evropian i financuar nga BE
12:27, Wednesday, March 04, 2015

Sot, Sekretariati për Çështje Evropiane në bashkëpunim me Tuining partnerët (Konsorcium prej tre vendesh anëtare të BE-së, Gjermania, Polonia dhe Kroacia) organizuan promovim të tuining projektit të financuar nga Bashkimi Evropian „Përforcim i mëtutjeshëm i kapaciteteve organizative dhe institucionale për procesin e integrimit evropian“ me çka do të shënohet fillimi zyrtar i projektit

Pjesëmarrësve në promovim iu drejtua Zëvendëskryeministri i Qeverisë përgjegjës për Çështje Evropiane dhe IPA koordinatori nacional, Dr. Fatmir Besimi, Ambasadori I Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup zoti Aivo Orav, Projekt lideri nga Ministria Federale për çështje ekonomike dhe energji të Gjermanisë, zoti Volf – Diter Plesing, ambasadorja e Republikës Federale të Gjermanisë si dhe përfaqësues të ambasadës së Republikës së Polonisë dhe Kroacisë, partner në tuining projekt.

Qëllimi i projektit është mbështetja e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, përmes përforcimit të kapaciteteve të SÇE-së, në drejtim të sigurimit të koordinimit të avancuar ndërministror në kuadër të Programit Nacional për miratimin e së drejtës së Bashkimit Evropian (NPAA), si dhe koordinimi i ndihmës dhe menaxhimit me fondet IPA.

Gjithashtu, projekti ka për qëllim të mundësojë shkëmbim të përvojave me vendet anëtare të BE-së në drejtim të procesit integrues, të përmirësojë përputhjen me BE-në si dhe të përqendrohet në menaxhimin më të mirë të procesit të përkthimit. Në periudhën e ardhshme pritet që projekti të përcaktojë një ritëm për përmirësimin e implementimit të politikave dhe kualitetit të përgjithshëm të legjislacionit.

Në drejtim të përforcimit të kapaciteteve janë paraparë trajnime për më shuam se 200 pjesëmarrës, 11 punëtori, pesë vizita studimore si dhe realizim të punëve praktike shtatë ditore jashtë Maqedonisë për 15 pjesëmarrës. Projekti, i financuar nga Bashkimi Evropian ka një buxhet prej 1.7 milion eurosh dhe do të zgjasë 21 muaj.

Shfrytëzuesi kryesor i tuining projektit është Sekretariati për Çështje Evropiane (SÇE), Komiteti Punues për Çështje Evropiane – KPÇE, si dhe anëtarët e të gjitha grupeve punuese për NPAA. Institucionet tjera që do të mbështeten nga ky projekt (shfrytëzues dytësor) janë: Ministria e Punëve të Jashtme, Sekretariati Legjislativ dhe Sekretariati i përgjithshëm.

Share!
Lajme
Takimi i ZKQ Dimitrov me ambasadorin holandez Dirk Jan Kop
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Nikolla Dimtrov sot realizoi një takim me euroambasadorin e sapo emëruar në vend, Dejvid Gir
Zëvendëskryeministri Dimitriov në Bruksel në takim me Nënkryetarin e Komisionit Evropian, Schinas ​
Takim Dimitrov-Varhei
Dimitrovi në Bruksel: Maqedonia e Veriut fuqishëm e vendosur të bëhet një demokraci e prosperuar evropiane në të cilën do të sundoj e drejta
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.