BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Vizitë e përfaqësuesve të Ministrisë për Integrim Evropian të Republikës së Kosovës: përgatitja e versionit nacional të Acquis
17:22, Tuesday, November 04, 2014

Sot, 4 nëntor 2014, në vizitë pune në Sekretariatin për Çështje Evropiane, qëndruan përfaqësues të Ministrisë për Integrim Evropian të Republikës së Kosovës për shkëmbim të përvojave dhe praktikave të punës në drejtim të përgatitjes së versionit Nacional të Acquis.

Gjatë vizitës u diskutua për strukturën organizative të sektorit për përgatitjen e versionit nacional të acquis në Sekretariatin për Çështje Evropiane, eksperiencën e Republikës së Maqedonisë në këto procese, burimet e nevojshme njerëzore dhe bashkëpunimin me institucionet tjera relevante në vend dhe praktikat e aplikuara në 14 vitet e kaluara në fushën e përgatitjes të versionit të Nacional te acquis.

Share!
Lajme
Osmani në shënimin e 21 vjetorit të çlirimit të Republikë së Kosovës
Donacioni nga Republika e Estonisë si mbështetje për ballafaqim me pandeminë të shkaktuar nga COVID-19 arriti në vend.
Negociuesi Kryesor me BE-në, Osmani kërkoi konsensus shtetëror për negociata
OSMANI: COVID KOORDINUES NË FABRIKA DHE INSTITUCIONE PËR ZBATIM TË REKOMANDIMEVE DHE KOMUNIKIM TË LEHTËSUAR
Respiratorët e donuar nga Mbretëria e Norvegjisë arritën në vend
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.