BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Debat i hapur me përfaqësues të shoqatave dhe organizatave të mediave
16:01, Wednesday, October 22, 2014

Zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për çështje evropiane Fatmir Besimi, sot kishte debat të hapur me përfaqësues të shoqatave dhe organizatave të mediave. Në debat morën pjesë përfaqësues të Këshillit për Etikë të Mediave, Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Sindikatës së Gazetarëve, Qendrës për Zhvillim të Mediave, Institutit të Mediave të Maqedonisë, Agjencisë për Shërbime Audio dhe Audio-vizuele, si dhe përfaqësues të Ministrisë për Administratë dhe Shoqëri Informatike dhe të Ministrisë së Drejtësisë.

Tema kryesore të diskutimit në debatin e sotëm të hapur, ishin gjetjet e Raportit të Komisionit Evropian për progresin e Republikës së Maqedonisë për vitin 2014, në pjesën e lirisë së shprehjes dhe lirisë së mediave.

Krahas marrjes së edhe një rekomandimi pozitiv për fillimin e negociatave nga ana e Komisionit Evropian, Raporti i sivjetmë thekson edhe nevojën e punës së mëtutjeshme dhe angazhimin serioz në fushën e lirisë së shprehjes, por edhe i përshëndet konsultimet e gjëra publike me organizatat e vendit dhe ndërkombëtare lidhur me këtë çështje, gjegjësisht diskutimin e gjerë gjatë sjelljes së ligjeve për media dhe shërbime audio dhe audio-vizuele. Njëherësh, Zëvendëskryeministri Besimi theksoi se, siç është potencuar në Raport, një prej arritjeve është edhe vendosja e trupit vetë-rregullator siç është Këshilli për etikë për mediat.

Gjatë debatit u potencua nevoja e sigurimit të pavarësisë më të madhe financiare të shërbimit publik radiodifuziv, RTVM. Gjithashtu, u theksua shpallja publike e të dhënave për reklamimin qeveritar nga ana e Qeverisë, me çka kontribuohet në rritjen e transparencës në proces, dhe u potencua nevoja e transparencës dhe objektivitetit lidhur me kriteret. U diskutua edhe rënia e numrit të padive për shpifje dhe ofendim, si rezultat i dekriminalizimit të shpifjes dhe ofendimit, dhe gjithashtu u potencua nevoja për sjelljen e kulturës së gjetjes së zgjidhjes jashtë sistemit gjyqësor për rastet e shpifjes dhe ofendimit. U theksua se ekspertë të misionit TAIEX të BE-së, kanë qenë prezent në Maqedoni dhe nga ana e tyre është shqyrtuar implementimi i Ligjit për përgjegjësi civile për shpifje dhe ofendim, dy vite pas sjelljes së tij dhe hapat e mëtejmë që duhet të ndërmerren. Gjithashtu u theksua se është në rrjedhë edhe realizimi i projekteve IPA, me interes për mediat dhe lirinë e të shprehurit, me qëllim të avancimit po ashtu edhe të legjislacionit .

Të pranishmit u dakorduan se në pjesën e lirisë së shprehjes dhe mediave është e nevojshme të punohet bashkërisht, me qëllim që të arrihen zgjidhje konkrete, me ç’rast Zëvendëskryeministri i Qeverisë shtoi: “Duhet të punojmë së bashku që t’i tejkalojmë mangësitë. Vetëm përmes partneritetit mund të shënojmë progres... pikërisht kësaj i dedikohet debati i hapur i sotëm me shoqatat dhe organizatat e mediave dhe të gjitha debatet e deritanishme të organizuara nga ana e Sekretariatit për Çështje Evropiane me veprues të ndryshëm shoqërorë” – përfundoi Zëvendëskryeministri Besimi.

Në fund, Zëvendëskryeministri i ftoi të pranishmit që të dorëzojnë propozime për adresimin e gjetjeve të Raportit të KE-së deri në Sekretariatin për Çështje Evropiane, më së voni deri më 1 nëntor 2014.

Share!
Lajme
Zëvendëskryeministri Dimitrov në vizitë pune në presidencën gjermane të BE-së
Takimi i ZKQ Dimitrov me ambasadorin holandez Dirk Jan Kop
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Nikolla Dimtrov sot realizoi një takim me euroambasadorin e sapo emëruar në vend, Dejvid Gir
Zëvendëskryeministri Dimitriov në Bruksel në takim me Nënkryetarin e Komisionit Evropian, Schinas ​
Takim Dimitrov-Varhei
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.