BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
OSMANI: NUK KA BENÇMARK MË TË RËNDËSISHËM PËR INTEGRIMET EVROPIANE SE SA NJË PROCES FER ZGJEDHOR
13:30, Wednesday, January 29, 2020

Delegacioni i Sekretariatit për Çështje Evropiane, kryesuar nga Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Bujar Osmani, mbajti takim pune me përfaqësuesit e Entit Shtetëror të Revizionit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, kryesuar nga Revizori Kryesor Shtetëror, Maksim Acevski.

"Kam përshtypje jashtëzakonisht pozitive nga vizita e sotme në Entin Shtetëror të Revizionit –një nga organet dhe institucionet e pavarura më të rëndësishme, puna e të cilit paraqet shembull pozitiv që shpesh e potencojmë kur prezantojmë vendin në Bruksel. Revizori Kryesor Maksim Acevski, dhe ekipi i tij, shprehën gatishmëri dhe bindje se në aspekt të kompetencave të tyre, janë plotësisht të gatshëm ti përgjigjen detyrës në krijimin e kushteve të barabarta për garën politike në zgjedhjet e ardhshme"- theksoi Osmani, duke potencuar në momentin e ndjeshëm në të cilën mbahen zgjedhjet, paralelisht me procesin e vendimmarrjes së vendeve – anëtare për fillimin eventual të negociatave.

Samitet pranverore praktikisht fillojnë me vetë fillimin e fushatës zgjedhore, dhe shefat e vendeve – anëtare me 26 mars do të marrin vendimin final për fillimin e negociatave, kur tek na do të jetë dita e katërt e fushatës" – theksoi Osmani, duke potencuar në vetë e rëndësinë procesit zgjedhor.

Gjatë takimit Osmani i vendosi në dispozicion të gjitha kapacitetet e Qeverisë për mbështetje teknike, materiale apo ndonjë lloj mbështetje tjetër për Entin e Revizionit, me qëllim të tejkalimit të çfarë do lloj sfide në periudhën e ardhshme.

Vizita e sotme në Entin Shtetëror të Revizionit është pjesë e sërë vizitave të Zëvendëskryeministrit Osmani në institucione që kanë kompetenca përkatëse ligjore në zbatimin e procesit zgjedhor, të cilat i paraprinë vizitat në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele dhe në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, me qëllim për mbështetje në punën e tyre dhe verifikim të gatishmërisë institucionale, si një kriter kryesor për progresin në integrime evropiane. 

 

Share!
Lajme
Osmani në shënimin e 21 vjetorit të çlirimit të Republikë së Kosovës
Donacioni nga Republika e Estonisë si mbështetje për ballafaqim me pandeminë të shkaktuar nga COVID-19 arriti në vend.
Negociuesi Kryesor me BE-në, Osmani kërkoi konsensus shtetëror për negociata
OSMANI: COVID KOORDINUES NË FABRIKA DHE INSTITUCIONE PËR ZBATIM TË REKOMANDIMEVE DHE KOMUNIKIM TË LEHTËSUAR
Respiratorët e donuar nga Mbretëria e Norvegjisë arritën në vend
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.