BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
U prezantua NPAA para sektorit joqeveritar
12:56, Friday, January 31, 2014

Në bazë të praktikës së krijuar, dhe në drejtim të përforcimit të procesit konsultativ me sektorin civil kuadër të krijimit të politikave lidhur me procesin e integrimit evropian, Sekretariati për çështje Evropiane sot, 31 Janar 2014, organizoi debat për Programin Nacional për Miratimin e të Drejtës së Bashkimit Evropian, rishikim 2014.

Zëvendëskryeministri i Qeverisë përgjegjës për çështje Evropiane Dr. Fatmir Besimi theksoi se në aktivitetet për miratimin e legjislacionit dhe përmbushjes së prioriteteve nga agjenda evropiane në mënyrë aktive duhet të inkuadrohen të gjitha subjektet në vend me çka do të sigurohet përfshirje dhe transparencë më e madhe në proces.
Përfaqësuesit e sektorit civil përshëndetën iniciativën për konsultim dhe përfshirje më aktive të tyre dhe theksuan nevojën e vendosjes së një mënyre të sistematizuar të konsultimit dhe bashkëpunimit me ta.

Zëvendëskryeministri Besimi edhe një herë theksoi se Sekretariati për çështje Evropiane është i hapur për përforcim të mëtutjeshëm të bashkëpunimit me sektorin civil në kapitujt e legjislaturës evropiane dhe vendosjen e mekanizmave të cilat do të mundësojnë dialog të vazhdueshëm në procesin e miratimit.

Në këtë drejtim, iu bë thirrje sektorit civil të dorëzojnë rekomandime dhe propozime konkrete për përpunimin e mëtutjeshëm të programit në sferat me interes nga to.

Share!
Lajme
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadoren kroate Tiganj
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadorin austriak Vucas
Zëvendëskryeministri Dimitrov në vizitë pune në presidencën gjermane të BE-së
Takimi i ZKQ Dimitrov me ambasadorin holandez Dirk Jan Kop
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Nikolla Dimtrov sot realizoi një takim me euroambasadorin e sapo emëruar në vend, Dejvid Gir
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.