BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Takim pune mes zëvendëskryeministrit Besimi dhe ministrit për vetëqeverisje lokale Hani për Komponentin IPA 2 për bashkëpunim ndërkufitar
14:58, Friday, January 10, 2014

 Në kuadër të vizitave institucionale BE/IPA, të parapara me Agjendën e BE 2014, të Sekretariatit për Çështje Evropiane, zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për çështje evropiane dhe Koordinator Nacional i IPA-s Dr. Fatmir Besimi, sot realizoi takim pune me ministrin për vetëqeverisje lokale Tahir Hani.
Gjatë këtij takimi u bë një shqyrtim dhe u sollën vendime operative lidhur me gjendjen aktuale, përparimin e realizuar si dhe çështjet e hapura dhe sfidat në kuadër të procesit për realizimin e Instrumentit për ndihmë para-aderuese (IPA), me theks të veçantë në IPA Komponentin për Bashkëpunim Ndërkufitar (IPA K.2 – CBC), që është nën kompetenca të Ministrisë për Vetëqeverisje Lokale dhe ku qëndron funksioni operativ-koordinues më i lartë për këtë Komponentë IPA, funksioni i koordinatorit nacional për bashkëpunim ndërkufitar.
Shfrytëzimi i mjeteve të IPA-s dhe shpallja e hapur për bashkëpunim ndërkufitar mes Maqedonisë dhe Kosovës ishin temat kryesore në takimin e punës. Gjatë takimit zëvendëskryeministri Besimi informoi për realizimin e shpalljes së hapur për bashkëpunim ndërkufitar mes Maqedonisë dhe Kosovës, buxhet i cili sillet rreth 3,6 milion euro nga ana e BE-së. 1,8 milion euro parashikohen për institucionet e Maqedonisë dhe po aq parashikohen për Kosovën.
Besimi shtoi se komunat dhe institucionet tjera mund të aplikojnë për mjete financiare edhe në Bankën e Maqedonisë për Mbështetje dhe Zhvillim, ndërkaq këtë vit pritet të nënshkruhen edhe dy marrëveshje financiare me Kosovën dhe Greqinë.
Ministri Hani theksoi se është me rëndësi të gjitha institucionet t’i shfrytëzojnë maksimalisht mjetet e IPA fondeve të cilat u qëndrojnë në dispozicion.
“Në kuadër të Komponentit IPA 2007-2013 ka rreth 30 milion euro. Deri më tani janë nënshkruar marrëveshje financiare për rreth 27 milion euro, prej të cilave 18 milion euro ose 65 përqind prej tyre, janë marrëveshje të nënshkruara. Presim që për dy javë të arrihet niveli prej 75 përqind”, theksoi Besimi pas takimit.
Takimi u zhvillua në një atmosferë mjaft konstruktive dhe u vendos një agjendë e përbashkët për veprime të caktuara operative, në drejtim të tejkalimit të disa çështjeve që qëndrojnë të hapura dhe të cilat janë të zakonshme për këtë fazë të procesit të miratimit të këtyre programeve nga ana e Republikës së Maqedonisë.

Share!
Lajme
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadoren kroate Tiganj
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadorin austriak Vucas
Zëvendëskryeministri Dimitrov në vizitë pune në presidencën gjermane të BE-së
Takimi i ZKQ Dimitrov me ambasadorin holandez Dirk Jan Kop
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Nikolla Dimtrov sot realizoi një takim me euroambasadorin e sapo emëruar në vend, Dejvid Gir
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.