BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
OSMANI: PARTNERITETI I SUKSESSHËM MES AGJENCIVE TË KB-SË DHE QEVERISË ZGJAT MË SHUMË SE 20 VJET
15:44, Wednesday, July 17, 2019
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane Bujar Osmani, mbajti takim me Koordinatoren e Përhershme të Kombeve të Bashkuara në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Rosana Duxhak.

Në takim u diskutuan hapat e ardhshëm dhe mënyra për përforcimin shtesë të partneritetit strategjik mes Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Kombeve të Bashkuara, me theks të veçantë në arritjen e qëllimeve për zhvillim të qëndrueshëm.

Gjatë bisedës, Zëvendëskryeministri Osmani shprehu mirënjohje për mbështetjen e madhe dhe të vazhdueshme që vendi ynë e merr nga KB-të në procesin e demokratizimit të vendit, si dhe për mbështetjen në fusha të rëndësishme për qytetarët, në veçanti në pjesën e mbrojtjes së mjedisit jetësor.

Kombet e Bashkuara me agjencitë e saja në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë partner të Qeverisë në dialog për strategjitë sektoriale dhe politike si dhe mbështetës aktiv në koordinim sektorial përmes projekteve që vazhdimisht po zbatohen gjatë 20 viteve të fundit- theksoi Osmani. Në këtë kontekst ai shprehu kënaqësinë e tij nga puna e zyrës së UNOPS-it e cila u hap vitin e kaluar, në drejtim të implementimit të mjeteve nga Mbretëria e Norvegjisë dhe Suedisë, mbështetja bilaterale e së cilës paraqet bazë për implementimin e projekteve të UNOPS-it në Maqedoninë e Veriut për mbështetje të procesit të integrimit evropian.
Share!
Lajme
OSMANI: NA NEVOJITET QEVERI STABILE DHE FUNKSIONALE ME PERSPEKTIVË EVROPIANE
Donacion nga sektori i biznesit në drejtim të luftës kundër pandemisë arriti në vend
OSMANI: EDHE MË TEJ PRESIM MBËSHTETJE TË FUQISHME NGA SLLOVENIA PËR INTEGRIMET EVROPIANE
Osmani në shënimin e 21 vjetorit të çlirimit të Republikë së Kosovës
Donacioni nga Republika e Estonisë si mbështetje për ballafaqim me pandeminë të shkaktuar nga COVID-19 arriti në vend.
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.