BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Zëvendëskryeministri Besimi në Konferencën për shfrytëzimin e fondeve për romë dhe biznes forumin e 8-të të romëve
12:23, Tuesday, November 19, 2013

Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Dr. Fatmir Besimi sot mbajti fjalim në “Konferencën për shfrytëzimin e fondeve për rom dhe biznes forumi rom i 8-të” në organizim të Qendrës Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Komunës së Shuto Orizares dhe Qendrës Informative Afariste Rome, me qëllim të rritjes së përfshirjes socio-ekonomike të romëve në vend duke pasur parasysh periudhën e radhës për programin e IPA 2014-2020.

Zëvendës kryeministri Besimi duke pasur parasysh gjendjen socio-ekonomike të romëve në tërë botën, në fjalën e tij shprehi kënaqësinë dhe besimin për kontributin pozitiv të mbajtjes së Konferencave ndërkombëtare të këtij lloji.

Ai theksoi faktin se në suaza rajonale Maqedonia ka ngritur dukshëm nivelin e trajtimit të minoriteteve në përgjithësi.Mes tjerash Besimi theksoi aspiratat dhe përkushtimin e veçantë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë që përmes buxhetit dhe përmes fondeve BE/IPA, të kontribuojë në realizimin prioriteteve që dalin nga Dekada e romëve, përmes përkrahjes dhe pasurimit të aktiviteteve të numërta që kanë të bëjnë me realizimin e qëllimeve të caktuara.

Share!
Lajme
Osmani në shënimin e 21 vjetorit të çlirimit të Republikë së Kosovës
Donacioni nga Republika e Estonisë si mbështetje për ballafaqim me pandeminë të shkaktuar nga COVID-19 arriti në vend.
Negociuesi Kryesor me BE-në, Osmani kërkoi konsensus shtetëror për negociata
OSMANI: COVID KOORDINUES NË FABRIKA DHE INSTITUCIONE PËR ZBATIM TË REKOMANDIMEVE DHE KOMUNIKIM TË LEHTËSUAR
Respiratorët e donuar nga Mbretëria e Norvegjisë arritën në vend
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.