BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Besimi iu falenderua administratës shtetërore për kontributin për Raportin e fundit dhe kërkoi angazhman më të madh për plotësimin e rekomandimeve nga Raporti
10:55, Thursday, October 24, 2013

 Sot në hapësirat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Zëvendës Kryeministri përgjegjës për cështje Evropiane Dr. Fatmir Besimi mbajti seancën e 33 të Komitetit Punues për Euro-Integrime. Në komitet pjesmarrës ishin sekretarët shtetërorë të ministrive si dhe drejtorë të institucioneve, udhëheqës të grupeve punuese nga Programi Nacional për miratimin e të drejtës së Bashkimit Evropian – NPAA.

Në komitetin Punues u shqyrtuan përfundimet kryesore nga Raporti i Komisionit Evropian për progresin e realizuar të Republikës së Maqedonisë për vitin 2013, si dhe Revizioni i Programit Nacional për miratimin e të drejtës së Bashkimit Evropian (NPAA) – 2014.

Në fjalimin e tij, zëvendës Kryeministri Besimi I drejtoi falenderim të vecantë administratës në përgjithësi si dhe të gjitha palëve relevante për mundin e dhënë, i cili rezultoi me edhe një rekomandim nga ana e Komisionit Evropian për hapjen e bisedimeve për antarësim me Republikën e Maqedonisë.

“Kjo është një shenjë se Maqedonia dhe rajoni mbeten në agjendën e BE-së për zgjerim dhe provë se integrimi evropian mbetët prioritet strategjik I vendit tone është se Republika e Maqedonisë në mënyrë të vazhdueshme punon në plotësimin e reformave të nevojshme dhe përforcimin e kapaciteteve të administratës për plotësimin e dëtyrimeve nga antarësimi” – theksoi Besimi duke plotësuar se “në përiudhën e ardhshme është i nevojshëm një angazhim më I madh për plotësimin e rekomandimeve nga Raporti”.

Në pjesën e pregatitjes së shqyrtimit të NPAA 2014, si document kyc për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, ai pjesmarrësve u prezentoi dinamikën e vërtetuar në pamje të azhurimit dhe miratimit të NPAA së azhuruar nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Share!
Lajme
Kumtesë rreth Regjistrimit të projekteve në përputhje me masat preventive për mbrojtje nga COVID-19
Masa preventive të SÇE-së për mbrojtje të të punësuarve nga COVID - 19
OSMANI: KEMI INTERES TË PËRBASHKËT TË SIGUROJMË PERSPEKTIVA EVROPIANE PËR GJITHË RAJONIN
OSMANI: REALIZOHET INICIATIVA E ITALISË PËR KTHIM TË SHPEJTË TË INTEGRIMEVE EURO- ATLANTIKE NË AGJENDËN E BE-së
OSMANI: MENDOJ QË KRYESIMI I KROACISË ME BE-në DO TË JETË HISTORIKE PËR NE
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.