BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Sekretari Shtetërot Andonovski në Konferencën Ndërkombëtare mbi Ndihmën për Zhvillim në Bratislavë
15:45, Friday, October 18, 2013

Sekretari Shtetetëror për Çështje Evropiane, z. Jovan Andonovski, me rastin e shënimit të dhjetë vjetorit të egzistimit të ndihmës sllovake, mori pjesë në konferencën ndërkombëtare "Vizioni për bashkëpunimin për zhvillim për botën që ndryshon", të mbajtur më 16 dhe 17 tetor në Bratislavë.

Qëllimi i konferencës ishte gjetja e ideve inovative dhe perspektivave të reja dhe parashikimet për agjendën Sllovake për zhvillim, me theks të veçantë në sfidat dhe mundësitë e Presidencës Sllovake të Këshillit të BE-së në vitin 2016.

Në konferencë pati fjalim SH.T. Miroslav Lajçak, zëvendës Kryeministër dhe Ministër i Punëve të Jashtme dhe Evropiane të Republikës së Sllovakisë, si dhe AI Andris Piebalgs, Eurokomesar për zhvillim.

Gjatë konferencës, në panel diskutimin "Sllovakia dhe Ballkani Perëndimor: Ndarja e përvojës së tranzicionit" sekretari Shtetërot Andonovski kishte fjalimin e tij, në kuadër të së cilit theksoi rëndësinë e përvojës dhe pritjet e bashkëpunimit bilateral me Republikën Sllovake.

Në fjalimin e tij, ai theksoi se një rëndësi të veçantë për vendin tonë në këtë periudhë megjithë ndihmën financiare të shteteve partnere, kanë mësimet e nxjerra nga shtetet anëtare të BE-së, të fituara në procesin e aderimit dhe procesin pas-aderimit të integrimit në BE. Në këtë drejtim, theksoi falënderim të veçantë për autoritetet Sllovake për mbështetjen që i jep Republikës së Maqedonisë, e cila është e një rëndësie të veçantë për shkak të ngjashmërisë së problemeve, sfidave me të cilat përballemi, si dhe shkallës së lartë të zbatueshmërisë së vendimeve duke u bërë në drejtim të zhvillimit të funksionimin e demokracisë dhe ekonomisë së tregut, si pasojë e periudhës së tranzicionit.

Në kuadër të konferencës, Sekretarin Sjtetëror Andonovski u takua me Peter Burian, Sekretar Shtetëror në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Evropiane të Republikës së Sllovakisë.

Share!
Lajme
Kumtesë rreth Regjistrimit të projekteve në përputhje me masat preventive për mbrojtje nga COVID-19
Masa preventive të SÇE-së për mbrojtje të të punësuarve nga COVID - 19
OSMANI: KEMI INTERES TË PËRBASHKËT TË SIGUROJMË PERSPEKTIVA EVROPIANE PËR GJITHË RAJONIN
OSMANI: REALIZOHET INICIATIVA E ITALISË PËR KTHIM TË SHPEJTË TË INTEGRIMEVE EURO- ATLANTIKE NË AGJENDËN E BE-së
OSMANI: MENDOJ QË KRYESIMI I KROACISË ME BE-në DO TË JETË HISTORIKE PËR NE
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.