BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Biografia
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane

Bujar Osmani bindshëm beson se Republika e Maqedonisë së Veriut zhvillimin, sigurinë, dhe prosperitetin e saj e ndërlidh fuqishëm me anëtarësimin në Bashkimin Evropian, edhe atë duke konfirmuar aspiratat për aderim në strukturat euro-atlantike. Ai beson se anëtarësimi në BE si prioritet i yni strategjik, është forca kryesore shtytëse për angazhimin tonë për të punuar me përkushtim të madh në demokratizimin e mëtejshëm të shtetit dhe shoqërisë sonë. Si Zëvendës Kryetar i Qeverisë për Çështjet Evropiane koordinon procesin për anëtarësimit në BE dhe është Koordinator Nacional për IPA.

Bujar Osmani i lindur më 11 Shtator 1979 në Shkup, në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Diplomoi në Fakultetin e Medicinës në Shkup në vitin 2004. Një pjesë të specializimit të kirurgjisë hepatobiliare-pankreatike e ka kryer në Mbretërinë e Bashkuar të Britanisë së Madhe në Londër, në periudhën prej vitit 2006 deri më 2007, ndërsa prej vitit 2012 merr titullin Kirurg specialist. Nga viti 2014 është doktor i shkollës për studime doktorature në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi në Shkup.

Përvojën e tij të punës e filloi në vitin 2004 si mjek në Klinikën Universitare, reparti i Kirurgjisë Shën Naum Ohridski në Shkup. Në të njëjtin vit ka ligjëruar në shkollën e mesme të medicinës Dr. Pançe Karaxhozov në Shkup. Në vitin e 2008 emërohet Ministër i Shëndetësisë i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe atë funksion e mban deri në vitin 2011. Në 2011 po ashtu është emëruar si Sekretar për Komunikim me publikun në Kryesinë e Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga Qershori i vitit 2017 emërohet si Zëvendës Kryetar i Qeverisë i angazhuar për Çështjet Evropiane.

Bujar Osmani është i martuar dhe baba i dy fëmijëve. Flet gjuhë shqipe (gjuhë amtare), gjuhë maqedonase, gjuhë angleze, dhe pjesërisht gjuhë frënge.

Share!
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Biografia
Intervista
Fjalime
Galeria
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.