BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Regjistri i dokumenteve
Regjistri i dokumenteve VI
Titulli Data Dokumenti
  01.11.2001
  13.08.2001
  01.08.2001
  09.07.2001
  01.07.2001
  01.07.2001
  01.07.2001
  01.06.2001
  18.04.2001
  13.04.2001
  13.04.2001
  13.04.2001
  27.03.2001
  01.02.2001
  01.01.2001  
  01.01.2001
  01.01.2001
  05.12.2000  
  01.12.2000
  01.12.2000
  01.12.2000
  01.12.2000
  30.05.2000
  01.05.2000
  01.04.2000
  25.02.2000
  25.02.2000
  31.01.2000
  01.01.2000
  26.07.1999
  01.05.1999  
  01.01.1999  
  15.12.1998
  01.01.1998
  01.01.1992  
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
     
     
     
     
Faqe:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
Share!
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.