BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Regjistri i dokumenteve
Regjistri i dokumenteve V
Titulli Data Dokumenti
  17.02.2003  
  03.02.2003
  16.01.2003
  01.01.2003
  01.01.2003
  01.01.2003
  24.12.2002  
  18.12.2002
  05.12.2002
  01.12.2002
  01.12.2002
  01.12.2002
  01.12.2002
  01.12.2002
  04.11.2002  
  17.10.2002
  17.10.2002  
  01.10.2002  
  01.10.2002
  30.08.2002
  22.08.2002
  22.08.2002
  26.07.2002  
  25.07.2002
  24.07.2002  
  09.07.2002
  02.07.2002
  01.07.2002
  01.07.2002
  24.06.2002
  01.06.2002
  01.06.2002
  25.05.2002
  10.05.2002  
  01.05.2002  
  13.04.2002
  01.04.2002
  01.04.2002
  27.02.2002
  01.02.2002
  29.01.2002
  01.01.2002  
  01.01.2002
  01.01.2002
  01.01.2002
  01.01.2002
  01.01.2002  
  01.01.2002  
  01.01.2002  
  01.01.2002  
Faqe:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
Share!
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.