BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Regjistri i dokumenteve
Regjistri i dokumenteve III
tituli data dokumenti
  01.11.2005
  01.11.2005
  01.11.2005
  01.11.2005
  15.10.2005
  15.10.2005
  21.09.2005
  13.09.2005
  13.09.2005
  13.09.2005
  21.07.2005
  21.07.2005
  15.07.2005
  07.07.2005
  01.07.2005
  29.06.2005
  10.06.2005
  15.05.2005
  15.05.2005  
  12.05.2005  
  11.05.2005  
  10.05.2005  
  10.05.2005  
  10.05.2005  
  10.05.2005
  10.05.2005  
  10.05.2005  
  10.05.2005  
  10.05.2005  
  10.05.2005  
  10.05.2005
  01.05.2005  
  25.04.2005
  22.04.2005  
  21.04.2005  
  21.04.2005  
  21.04.2005
  21.04.2005
  21.04.2005  
  21.04.2005
  21.04.2005
  21.04.2005
  21.04.2005
  20.04.2005  
  15.04.2005
  15.04.2005
  15.04.2005
  15.04.2005
  15.04.2005
  15.04.2005
Faqe:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
Share!
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.