BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Regjistri i dokumenteve
Regjistri i dokumenteve II
  23.06.2008
  23.04.2008
  23.04.2008
  23.04.2008
  30.03.2008
  18.02.2008
  15.02.2008
  30.12.2007
  28.11.2007
  27.11.2007
  06.11.2007
  06.11.2007
  06.11.2007
  06.11.2007  
  30.07.2007
  04.06.2007
  30.04.2007
  30.04.2007
  30.04.2007
  30.04.2007
  30.04.2007
  01.03.2007
  15.02.2007
  30.01.2007
  08.11.2006
  08.11.2006  
  08.11.2006
  11.09.2006
  07.09.2006
  17.06.2006
  01.05.2006
  01.05.2006
  19.04.2006  
  19.04.2006
  30.03.2006
  30.03.2006
  30.03.2006
  30.03.2006
  15.03.2006
  15.02.2006
  15.02.2006
  08.02.2006
  30.01.2006
  15.01.2006
  01.11.2005
  01.11.2005
  01.11.2005
  01.11.2005
  01.11.2005
  01.11.2005
Faqe:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
Share!
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.