BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Procesi i aderimit drejt BE-së
Изештај за напредокот
Наслов Датум Документ
Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2012 10.10.2012  
Заклучоци кои се однесуваат на Република Македонија - 2012 10.10.2012  
Стратегија за проширување и клучни предизвици 2012-2013 10.10.2012  
Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2011 12.10.2011  
Стратегија за проширување и клучни предизвици 2011 - 2012 (ЕН) 12.10.2011  
Заклучоци кои се однесуваат на Република Македонија - 2011 12.10.2011  
Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2010 09.11.2010  
Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2009 15.10.2009  
Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2008 05.11.2008  
Одлука на советот за принципите, приоритетите и условите содржани во Пристапното партнерство со Република Македонија со која престанува да важи Одлуката 2006/57/EC 18.02.2008  
Стратегија за проширување и главни предизвици 2007-2008 06.11.2007  
Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2007 06.11.2007  
Извештај за напредокот на Република Македонија 2006 08.11.2006  

 

Share!
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.