BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Konkurse
Thirrje e hapur deri tek të gjithë shkollat në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për pjesëmarrje në projektin e Sekretariatit për Çështje Evropiane Ditët e hapura të SÇE-së për nxënësit e klasës së pestë
12:14, Thursday, May 16, 2019

Të nderuar nxënës të klasës së pestë

Vitin kur për herë të parë në arsimin tuaj programi arsimor parasheh edukim për Bashkimin Evropian, Sekretariati për Çështje Evropiane si institucion përgjegjës  për koordinim të procesit të aderimit të Maqedonisë Veriut në BE, në muajin maj (muaji i Evropës) nga 27-31 maj organizon projekt edukativ: Ditët e hapura të SÇE-së për nxënësit e klasës së pastë me të cilin do të mundohemi nga më afër të Ju njoftojmë me thelbin dhe vlerat themelore të Bashkimit Evropian.

Për këtë qëllim, Ju lusim, vizitën Tuaj në Sekretariatin për Çështje Evropiane dhe prezencën Tuaj në projektin Ditët e hapura të SÇE-së për nxënësit e klasës së pestë ta paraqitni në adresën Daniela.Gjorgievska@sep.gov.mk; ose në numrin e telefonit 070/409-618.

Share!
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.