BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Projekti i Sekretariatit për Çështje Evropiane Me njohuri evropiane deri te kryeqyteti evropian u promovua edhe para studentëve të Universitetit Goce Delçeve Shtip
18:41, Tuesday, May 14, 2019

Projekti i Sekretariati për Çështje Evropiane Me njohuri evropiane deri tek kryeqyteti evropian sot u promovua edhe para studentëve të Universitetit Goce Delçev Shtip nga ana e ekipit të Sekretariatit për Çështje Evropiane kryesuar nga Këshilltari Shtetëror për politika evropiane dhe koordinim dhe Shef i Kabinetit të Zëvendëskryeministrit të Qeverisë për Çështje Evropiane, Bujar Osmani.

Këshilltari Shtetëror Tilev shprehu kënaqësi nga interesimi i studentëve, për nivelin e pjesëmarrjes së studentëve, në drejtim të informimit dhe edukimit të tyre për çështjet lidhur me Bashkimin Evropian, në veçanti lidhur me procesin e integrimeve evropiane të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe për punën e Sekretariatit për Çështje Evropiane, sepse e njëjta është e rëndësisë së veçantë, sepse integrimi evropian, dhe afrimi i Maqedonisë së Veriut deri në Bashkimin Evropian, është prioritet më madh për vendin, shans i vetëm për zhvillim më të shpejtë dhe më cilësor i shtetit dhe shoqërisë sonë, gjë që është çështje e konsensusit mbi-nacional që nga vetë pavarësia, respektivisht nga krijimi i shtetësisë sonë.

Ekipi i Sekretariatit për Çështje Evropiane shkurtimisht njoftoi studentët e pranishëm edhe me rolin dhe punën e SÇE-së në procesin e integrimit evropian, me vetë procesin e integrimeve evropiane, me atë se si shpenzohen IPA fondet që janë në dispozicion për vendin tonë si dhe lehtësimet të cilat i ofron programi i BE-së RAZMUS për shkëmbim të studentëve.

 

Share!
Lajme
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadoren kroate Tiganj
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadorin austriak Vucas
Zëvendëskryeministri Dimitrov në vizitë pune në presidencën gjermane të BE-së
Takimi i ZKQ Dimitrov me ambasadorin holandez Dirk Jan Kop
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Nikolla Dimtrov sot realizoi një takim me euroambasadorin e sapo emëruar në vend, Dejvid Gir
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.