BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
OSMANI: INTEGRIMI EVROPIAN HAP MUNDËSI TË REJA PËR ZHVILLIM TË BIZNESIT
09:20, Friday, April 12, 2019

Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Bujar Osmani mbajti takim me Kryetaren e Asociacionit Evropian të Biznesit (AEB), Katerina Boshevska.

Në takim u hapën temat lidhur me integrimet evropiane të vendit dhe statusi i reformave të zbatuara nga aspekti i mundësive dhe potencialeve që i kanë në dispozicion për biznes në kuadër të tregut të vetëm evropian, si dhe përmirësim i zhvillimit të tyre në kontekst të stabilizimit të gjendjes politiko-ekonomike në vend në dy vitet e fundit.

Integrimi i caktuar evropian i vendit kontribuon në përmirësimin e klimës së biznesit në vend me implementimin e standardeve evropiane dhe vlerave në punën e sektorit të biznesit, ku ka ndikim pozitiv edhe në avancimin e marrëdhenieve ekonomike me BE-në, duke siguruar përfitime të ndërsjella për bizneset, theksoi Zëvendëskryeministri Osmani. Nga ky aspekt, roli i AEB në procesin euro- integrues pres që në mënyrë plotësuese të kontribuoj për përafrimin e praksave të bizneseve të maqedonisë deri tek rrethi i biznesit evropian, shtoi Osmani.

Në vazhdim të takimit Zëvendëskryeministri Osmani dhe Kryetarja Boshevska, diskutuan edhe për mundësinë për angazhim të drejtëpërdrejtë të AEB në përmirësimin e pjesës të shfrytëzimit të fondeve të BE-së që janë në dispozicion për kompanitë e maqedonisë me qëllim të nxitjes së zhvillimit të ndërmarrësisë, si dhe në përgjithësi bashkëpunim më të ngushtë të Asociacionit me Sekretariatin, dhe në përgjithësi me institucionet Qeveritare.

Share!
Lajme
Kumtesë rreth Regjistrimit të projekteve në përputhje me masat preventive për mbrojtje nga COVID-19
Masa preventive të SÇE-së për mbrojtje të të punësuarve nga COVID - 19
OSMANI: KEMI INTERES TË PËRBASHKËT TË SIGUROJMË PERSPEKTIVA EVROPIANE PËR GJITHË RAJONIN
OSMANI: REALIZOHET INICIATIVA E ITALISË PËR KTHIM TË SHPEJTË TË INTEGRIMEVE EURO- ATLANTIKE NË AGJENDËN E BE-së
OSMANI: MENDOJ QË KRYESIMI I KROACISË ME BE-në DO TË JETË HISTORIKE PËR NE
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.