BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
OSMANI: INTEGRIMI EVROPIAN HAP MUNDËSI TË REJA PËR ZHVILLIM TË BIZNESIT
09:20, Friday, April 12, 2019

Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Bujar Osmani mbajti takim me Kryetaren e Asociacionit Evropian të Biznesit (AEB), Katerina Boshevska.

Në takim u hapën temat lidhur me integrimet evropiane të vendit dhe statusi i reformave të zbatuara nga aspekti i mundësive dhe potencialeve që i kanë në dispozicion për biznes në kuadër të tregut të vetëm evropian, si dhe përmirësim i zhvillimit të tyre në kontekst të stabilizimit të gjendjes politiko-ekonomike në vend në dy vitet e fundit.

Integrimi i caktuar evropian i vendit kontribuon në përmirësimin e klimës së biznesit në vend me implementimin e standardeve evropiane dhe vlerave në punën e sektorit të biznesit, ku ka ndikim pozitiv edhe në avancimin e marrëdhenieve ekonomike me BE-në, duke siguruar përfitime të ndërsjella për bizneset, theksoi Zëvendëskryeministri Osmani. Nga ky aspekt, roli i AEB në procesin euro- integrues pres që në mënyrë plotësuese të kontribuoj për përafrimin e praksave të bizneseve të maqedonisë deri tek rrethi i biznesit evropian, shtoi Osmani.

Në vazhdim të takimit Zëvendëskryeministri Osmani dhe Kryetarja Boshevska, diskutuan edhe për mundësinë për angazhim të drejtëpërdrejtë të AEB në përmirësimin e pjesës të shfrytëzimit të fondeve të BE-së që janë në dispozicion për kompanitë e maqedonisë me qëllim të nxitjes së zhvillimit të ndërmarrësisë, si dhe në përgjithësi bashkëpunim më të ngushtë të Asociacionit me Sekretariatin, dhe në përgjithësi me institucionet Qeveritare.

Share!
Lajme
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Nikolla Dimtrov sot realizoi një takim me euroambasadorin e sapo emëruar në vend, Dejvid Gir
Zëvendëskryeministri Dimitriov në Bruksel në takim me Nënkryetarin e Komisionit Evropian, Schinas ​
Takim Dimitrov-Varhei
Dimitrovi në Bruksel: Maqedonia e Veriut fuqishëm e vendosur të bëhet një demokraci e prosperuar evropiane në të cilën do të sundoj e drejta
ZKQ Dimitrov në takim me Sekretaren Gjenerale të KBR,Bregu: Që bashkëpunimi rajonal të jetë i suksesshëm, vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të jenë bartësit e vendimeve dhe të përgjegjësive"
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.