BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
OSMANI: ENTI PËR REVIZION PARAQET BAZË TË LUFTËS KUNDËR KORRUPSIONIT
13:55, Wednesday, April 03, 2019

Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Bujar Osmani, së bashku me delegacionin nga Sekretariati për Çështje Evropiane mbajtën takim pune me përfaqësuesit e Entit për Revizion Shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, kryesuar nga Zëvendës revizori kryesor shtetëror, Naser Ademi.

Enti për revizion Shtetëror paraqet institucion që jo vetëm zellshëm kryen punën e tij, por rezultatet e tij shpesh herë janë bazë që identifikon nevojën e reformave edhe në institucione tjera, për të cilën besim për punën e tyre kanë shprehur edhe miqtë ndërkombëtar, si që janë Komisioni Evropian, që i citon rezultatet e tyre në Raportet për vendin- theksoi Osmani, duke potencuar rëndësinë institucionit në përgjithësi për procesin e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Revizori Ademi, por edhe anëtarët tjerë të udhëheqësisë së Entit Shtetëror më bindën se po vazhdojnë me aktivitetet e tyre me kapacitete të plota, duke bërë bazë për institucionet tjera në krijimin e të ashtuquajturit trak rekord, respektivisht shembuj të suksesshëm me të cilën do të demonstrohet progresi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit theksoi Osmani, duke potencuar se suksesi në këtë sferë do të thotë kursim i madh i të hollave buxhetore, mbrojtje e parimit të sundimit të së drejtës dhe krijimi të mjedisit drejtë kompetititv të biznesit, por edhe e rëndësishme për integrimet evropiane të vendit.

Përmes progresit në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit krijuam bazë për Raport pozitiv nga ana e Komisionit Evropian në maj, që pres ta pasqyrojë progresin  realë të vendit, që, sërish, do të paraqesë bazë për vendet anëtare ta konfirmojnë vendimin e vitit të kaluar, për fillimin e negociatave me Republikën e Maqedonisë së Veriut këtë vit shtoi Osmani.

Takimi u realizua në kuadër të vizitave institucionale të Zëvendëskryeministrit Osmani, në institucione përkatëse për zbatimin e reformave që ishin të parapara në Planin 3-6-9 dhe Planin 18, si dhe implementimi i detyrimeve tjera lidhur me integrimin evropian të vendit në kuadër të të cilave më parë u vizitua Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Komisioni Shtetëror Zgjedhor, si dhe Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele.

Share!
Lajme
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadoren kroate Tiganj
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadorin austriak Vucas
Zëvendëskryeministri Dimitrov në vizitë pune në presidencën gjermane të BE-së
Takimi i ZKQ Dimitrov me ambasadorin holandez Dirk Jan Kop
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Nikolla Dimtrov sot realizoi një takim me euroambasadorin e sapo emëruar në vend, Dejvid Gir
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.