BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
OSMANI: PRES PROJEKTE KUALITATIVE NGA KOMUNAT PËR ABSORBIMIN E MJETEVE NGA IPA
12:32, Friday, February 02, 2018

Zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë përgjegjës për Çështje Evropiane Bujar Osmani sot në rolin e Koordinatorit Nacional të IPA-s kishte fjalën e tij para përfaqësuesve të Këshillit për zhvillim rajonit planor jugperëndimor ku së bashku me ekipin për alokimin e ndihmës së huaj në Sekretariatin për Çështje Evropiane  prezantoi gjendjen, mundësitë për financimin e projekteve të parapara për vetëqeverisje lokale me mjetet e fondeve evropiane.

Afrimi deri te rregullat dhe standardet do të thotë liri e tregtisë, prosperitet ekonomik, investime në infrastrukturë, investime në hapjen e vendeve të reja të punës, arsim më kualitativ etj. respektivisht afrimi deri në Bashkimin Evropian do me thënë jetë më kualitative për qytetarët dhe afrim të standardit tonë të atij të vendeve anëtare të Unionit 0 theksoi Osmani. Ai shtoi se përmbushja e perspektivave evropiane, nevojitet bashkëpunim aktiv mes pushtetit qendror dhe komunave, me qëllim të realizimit të përbashkët të investimeve kapitale që vinë nga buxheti qendror, por edhe me avancimin e kapaciteteve për rritje të absorbimit të mjeteve të IPAS dhe fondeve tjera të ndihmës bilaterale për Maqedoninë.

Përmes instrumentit të IPA-s,përafërsisht 600 milion euro, mjete të pakthyeshme nga vendet e Bashkimit Evropian, i janë vendosur në dispozicion Republikës së Maqedonisë për periudhë prej shtatë vitesh theksoi Osmani, duke shtuar se është shans i madh, për komunat, për shfrytëzimin e mjeteve të rëndësishme financiare nga ana e fondeve evropiane. Si programe më të rëndësishme për komunat, Osmani theksoi programet për bashkëpunim ndërkufitar, si dhe mundësitë që komunat të participojnë për realizimin e projekteve të mëdha infrastrukturore të territorit të tyre.

Share!
Lajme
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadoren kroate Tiganj
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadorin austriak Vucas
Zëvendëskryeministri Dimitrov në vizitë pune në presidencën gjermane të BE-së
Takimi i ZKQ Dimitrov me ambasadorin holandez Dirk Jan Kop
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Nikolla Dimtrov sot realizoi një takim me euroambasadorin e sapo emëruar në vend, Dejvid Gir
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.