BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Takim i Komesarit Johanes Han me Osmanin, Spasovskin, Saljiun dhe Mançevskin OSMANI: PLANI 3-6-9 ËSHTË I RRUMBULLAKËSUAR NË TËRËSI DHE REFLEKTON OBLIGIMIN PËR REFORMA TË MAQEDONISË
16:44, Monday, November 20, 2017

Zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Bujar Osmani, në hapësirat e Sekretariatit për Çështje Evropiane, realizoi takim me Eurokomesarin për Zgjerim dhe Politikë Fqinjësore, Johanes Han. Në prani të Zëvendëskryeministrit të Qeverisë dhe Ministrit për Punë të Brendshme, Oliver Spasovski, Ministrit të Drejtësisë, Biljen Saliji, si dhe Ministrit për shoqëri informatike dhe administratë, Damjan Mançeveski, Zëvendëskryeministri Osmani referoi për pjesët e reja, gjashtë dhe nëntë, të Planit për reforma 3-6-9.

Plani 3-6-9 për momentin paraqet një tërësi, ku janë të përfshira të gjitha rekomandimet, gjetjet dhe sugjerimet të cilat vijnë nga partnerët tanë ndërkombëtarë theksoi Osmani. Ai i theksoi  raportet e Komisionit Evropian, Komisionit të Venedikut, Greko, raportet e grupit të lartë të ekspertëve të udhëhequr prej Rajnhard Pribe, si dhe raportet tjera relevante, si një pjesë kryesore gjatë krijimi të Planit 3-6-9. Tërësia e Planit 3-6-9   ka për qëllim, pas implementimi të tij, i njëjti të mos vazhdojë me pjesë të re 12, por me vendim për fillimin e negociatave theksoi Osmani.

Në takim theks të veçantë pati në fushat për të cilat është konstatuar nevoja më e madhe për shpejtësinë e reformave, siç janë: reforma në shërbimet e sigurisë, reforma në gjyqësor si dhe reforma në administratën publike. Ministrat përkatës Spasovski, Saliji dhe Mançevski referojnë para Euro-komisionerit Hahn për strategjitë e sjellura, planet akcionale dhe aktivitetet e ndërmarra për përgatitjen e Planit, por edhe për gatishmërinë dhe përkushtimin e implementimit të reformave.

Përfaqësuesit e Qeverisë shprehën faleminderim për praninë e z.Hahn në  Maqedoni, së bashku konstatuan  se paraqet një nxitje shtesë për procesin reformues,  katalizator i procesit në ndërtimin e konsensusit politik, si dhe mbështetjen e përgjithshme për procesin eurointegrues të Maqedonisë.

Share!
Lajme
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadoren kroate Tiganj
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadorin austriak Vucas
Zëvendëskryeministri Dimitrov në vizitë pune në presidencën gjermane të BE-së
Takimi i ZKQ Dimitrov me ambasadorin holandez Dirk Jan Kop
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Nikolla Dimtrov sot realizoi një takim me euroambasadorin e sapo emëruar në vend, Dejvid Gir
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.