BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Vizitë zyrtare e zëvendës kryeministrit Besimi në Republikën e Lituanisë
12:58, Thursday, August 29, 2013

Zëvendës kryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë përgjegjës për cështje Evropiane Dr. Fatmir Besimi sot qëndron në vizitë pune në Republikën e Lituanisë, e cila për momentin udhëheq me Bashkimin Evropian.

Në takimin me ministrin e punëve të jashtme të Republikës së Lituanisë Linas Linkevicius, zëvendës Kryeministri Besimi i dha vëmendje statusit të realizimit të detyrimeve të cilat rrjedhin nga Dialogu për Aderim në Nivel të Lartë si dhe në proceset e tjera reformuese nga agjenda Evropiane. Gjatë kësaj Besimi theksoi se në periudhën e kaluar janë realizuar rezultate shumë të rëndësishme në pamje të të gjitha sferave prioritare të përfshira në Dialogun për Aderim.

Në këtë kontekst u theksuan dekriminalizimi i shpifjes dhe ofendimit dhe implementimi i praksës për trajnim të vazhdueshëm për gjyqtarët të cilët zgjedhin lëndë në këtë sferë, aktivitetet për reformë në ligjin zgjedhor si dhe kontrollimi i listës votuese, praksa positive në zvogëlimin e lëndëve të mbetura në gjyqe, implementimi i sistemit të karierës për përparim në karierën gjyqsore, reformat në administratën publike dhe në sferën e ekonomisë.

Ministri Linkevicius përshëndeti nënshkrimin e Marrëveshjes për ngjarjet e 24 Dhjetorit dhe theksoi se është e një rëndësie të vecantë që në periudhën e ardhshme vendi të fokusohet në vazhdimin e bisedimeve me Greqinë për gjetjen e një zgjedhje të pranueshme të përbashkët për cështjen e Emrit, të implementohen detyrimet nga marrëveshja e 1 Marsit si dhe të vazhdohet dialogu me gazetarët për gjendjen e mediumeve.

Zëvendës Kryeministri Besimi informoi edhe për konkluzionet dhe rekomandimet nga Raporti që u miratua nga Ad Hok Komisioni për cështjet e 24 Dhjetorit, që ishte obligim nga marrëveshja e Marsit.
“Vendi investon përpjekje maksimale për plotësimin e të gjitha detyrimeve të ndërmarra dhe realizimin e aktiviteteve të parapara në pjesën e integrimit Evropian. Besojmë së progresi i arritur do të vihen në dukje Raportin e vjeshtës së Komisionit Evropian për progresin e Republikës së Maqedonisë. Përvec kësaj, është me rëndësi të vazhdohet me promovimin e marrëdhënieve me vendet fqinje dhe vendet e rajonit ku focus duhet ti vendoset zgjedhjes së cështjeve të hapura bilateral. Gjithashtu, presim që Lituania si shtet udhëheqëse e Bashkimit Evropian dhe mik i vendit tonë në samitin e dhjetorit të Bashkimit Evropian të mbështesë rekomandimin për caktimin e datës për fillim të bisedimeve për aderim”, theksoi Besimi

Zëvendës Kryeministri Besimi sot u takua edhe me zëvendës kryetarin e Parlamentit të Republikës së Lituanisë Vitautas Gapshis si dhe me udhëheqësit e komisioneve parlamentare për cështje Evropiane, për punë të jashtme si dhe me Grupin ndërparlamentar për bashkëpunim me Ballkanin Perëndimor, si dhe me përfaqësues të Institutit Evropian për barazi gjinore.
 

Share!
Lajme
Kumtesë rreth Regjistrimit të projekteve në përputhje me masat preventive për mbrojtje nga COVID-19
Masa preventive të SÇE-së për mbrojtje të të punësuarve nga COVID - 19
OSMANI: KEMI INTERES TË PËRBASHKËT TË SIGUROJMË PERSPEKTIVA EVROPIANE PËR GJITHË RAJONIN
OSMANI: REALIZOHET INICIATIVA E ITALISË PËR KTHIM TË SHPEJTË TË INTEGRIMEVE EURO- ATLANTIKE NË AGJENDËN E BE-së
OSMANI: MENDOJ QË KRYESIMI I KROACISË ME BE-në DO TË JETË HISTORIKE PËR NE
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.