BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Takimi Besimi – Davitovski: Raporti është hap pozitiv ndërsa zbatimi i rëndësishëm për integrimin evropian
14:01, Tuesday, August 27, 2013

 Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për çështje evropiane, Dr. Fatmir Besimi, sot realizoi takim me prof. Borçe Davitkovski, kryetar i ad hoc Komisionit për ngjarjet e 24 dhjetorit.
Gjatë takimit, u bisedua për aktivitetet e Komisionit me çka prof. Davitkovski e informoi dhe i dorëzoi z. Besimit përfundimet dhe rekomandimet nga Raporti të cilin e adoptoi Komisioni, me të cilat propozohen masa konkrete dhe aktivitete të cilat duhet të realizohen nga institucionet vendase. Rekomandimet, midis tjerash lidhen me nevojën e harmonizimit të dispozitave midis Ligjit të Kuvendit dhe Rregullores për punën e Kuvendit, parashikimin e dispozitave në Rregulloren me të cilën do të rregullohet menyra e kordinimit të grupeve të deputetëve, rishikimin e dispozitave nga Rregullorja të cilat kanë të bëjnë me procedurën e miratimit të buxhetit, pergatitjen dhe miratimin e Kodit etik, përforcimin e rolit të komesioneve anketuese dhe mundësinë për krijimin e kushteve për punë të pandërprerë të gazetarëve të cilët e ndjekin punën e Kuvendit.
Bashkëbiseduesit, u pajtuan se miratimi i Raportit me konsensus paraqet hap pozitiv dhe dëshmi për përgatitjen e të dyja palëve që ta mbështesin implementimin e saj.
Zëvendëskryeministri Besimi, vlerson se miratimi i Raportit do të vlerësohet në mënyrë adekuate edhe në Raportin vjeshtor të Komisionit Evropian për përparimin e Republikës së Maqedonisë, e që njëherit do të kontribuoi edhe në përparimin e mëtejshëm të procesit të integrimit evropian.
Njëkohësisht, ai përshëndeti marrëveshjen e arritur, me çka theksoi se impelemntimi i rekomandimeve të përbashkëta do të paraqet prioritet kyç në periudhën e ardhëshme. Në menyrë plotësuese, Besimi potencoi se të gjitha institucionet përgjegjëse duhet që të fokusohen maksimalisht në implementimin e proceseve reformuese me qëllim të realizimit në kohë dhe me efikasitet të obligimeve që dalin nga Dialogu Aderues i Nivelit të Lartë.
Lidhur me prespektivën evropiane të vendit, zëvendëskryeministri Besimi, theksoi se është e rëndësishmë të vazhdohet edhe me përparimin e raporteve me vendet fqinje dhe të rajonit me çka përqendrimi duhet të vendoset në zgjidhjen e çështjeve të hapura bilaterale.

 

Share!
Lajme
Kumtesë rreth Regjistrimit të projekteve në përputhje me masat preventive për mbrojtje nga COVID-19
Masa preventive të SÇE-së për mbrojtje të të punësuarve nga COVID - 19
OSMANI: KEMI INTERES TË PËRBASHKËT TË SIGUROJMË PERSPEKTIVA EVROPIANE PËR GJITHË RAJONIN
OSMANI: REALIZOHET INICIATIVA E ITALISË PËR KTHIM TË SHPEJTË TË INTEGRIMEVE EURO- ATLANTIKE NË AGJENDËN E BE-së
OSMANI: MENDOJ QË KRYESIMI I KROACISË ME BE-në DO TË JETË HISTORIKE PËR NE
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.