BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Forum i dytë me ish zëvendës kryeministrat përgjegjës për çështje Evropiane në organizim të Besimit
14:47, Wednesday, August 21, 2013

Ashtu sic u njoftua në 9 Maj të këtij viti, Zëvendës Kryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë përgjegjës për çështje Evropiane, Dr. Fatmir Besimi, sot për herë të dytë ishte organizator i forumit me ish zëvendës kryeministrat përgjegjës për çështje Evropiane.

Takimi kishte për qëllim përmes një qasje joformale dhe të hapur të pranishëmve, të kontribuojnë në shkëmbim të ideve dhe përvojave në pamje të realizimit të Strategjisë së Republikës së Maqedonisë për Aderim në BE si dhe për Kontributin për raportit vjetor.

Në takim u theksua se integrimi euro-atlantik i Republikës së Maqedonisë padyshim përfaqëson prioritet kyc strategjik. Gjithashtu, u theksua se integrimi Evropian nënkupton proces bashkëpunimi gjithpërfshirës dhe transparent mes të gjithë institucioneve shtetërore, subjekteve politike dhe sektorit civil.

Sekretariati për çështje Evropiane do të vazhdojë në të ardhmen të promovojë vlerat Evropiane, në kuadër të aktiviteteve të saj të koordinuara për integrim Evropian.
 

Share!
Lajme
Kumtesë rreth Regjistrimit të projekteve në përputhje me masat preventive për mbrojtje nga COVID-19
Masa preventive të SÇE-së për mbrojtje të të punësuarve nga COVID - 19
OSMANI: KEMI INTERES TË PËRBASHKËT TË SIGUROJMË PERSPEKTIVA EVROPIANE PËR GJITHË RAJONIN
OSMANI: REALIZOHET INICIATIVA E ITALISË PËR KTHIM TË SHPEJTË TË INTEGRIMEVE EURO- ATLANTIKE NË AGJENDËN E BE-së
OSMANI: MENDOJ QË KRYESIMI I KROACISË ME BE-në DO TË JETË HISTORIKE PËR NE
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.