BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Takim lidhur me nisjen e projektit Ndihma teknike rajonale lidhur mbështetjen e agjendës për lidhje CONNECTA
13:01, Monday, February 20, 2017

Sot në hapësirat e Sekretariatit për Çështje Evropiane u realizua takim lidhur me nisjen e projektit rajonal  Ndihma teknike për mbështetje të agjendës për lidhje CONNECTA (7 milion euro). 


Në takim morën pjesë ekipi projektues i Projektit rajonal KONEKTA në përbërje nga udhëheqësi i ekipit Kris Germanakos ekspert për transport, zëvendës udhëheqësi i ekipit Kostas Georgiou- ekspert për transport dhe Ole Johansen- ekspert i energjetikës, si dhe përfaqësues të SÇE-së, MF-së, Kabinet i ZKQRM-së për Çështje Ekonomike, Kabinet i Kryetarit të QRM, dhe DBE-së.

 

Takimin e udhëhoqi Sekretarja shtetërore Ana Blazheska e cila theksoi se ky projekt është i rëndësisë së veçantë për ne sepse përmes KONEKTA-s pritet mbështetje për përforcimin e agjendës për lidhje për të ashtuquajturat masa në sektorin e transportit, por edhe mobilizim më efikas për ndihmën teknike lidhur me projektet infrastrukturore, të përshtatura në përputhje me nevojat reale të vendeve shfrytëzuese në sektorët transport dhe energjetikë. 


Në fund të takimit Sekretarja shtetërore shprehu kënaqësi nga bashkëpunimi mes Republikës së Maqedonisë dhe Komisionit Evropian, e cila zhvillohet në partneritet në çdo nivel.

Share!
Lajme
Osmani në shënimin e 21 vjetorit të çlirimit të Republikë së Kosovës
Donacioni nga Republika e Estonisë si mbështetje për ballafaqim me pandeminë të shkaktuar nga COVID-19 arriti në vend.
Negociuesi Kryesor me BE-në, Osmani kërkoi konsensus shtetëror për negociata
OSMANI: COVID KOORDINUES NË FABRIKA DHE INSTITUCIONE PËR ZBATIM TË REKOMANDIMEVE DHE KOMUNIKIM TË LEHTËSUAR
Respiratorët e donuar nga Mbretëria e Norvegjisë arritën në vend
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.