BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
U nënshkrua Memorandum për bashkëpunim mes NP Gazeta Zyrtare dhe Sekretariatit për Çështje Evropiane
13:04, Wednesday, February 01, 2017

Drejtori i NP Gazeta zyrtare e RM-së, Luka Krzhaloski dhe Sekretarja shtetërore në Sekretariatin për Çështje Evropiane, Ana Blazheska nënshkruan Memorandum për bashkëpunim, me qëllim të shkëmbimit të ndërsjellë të ligjeve dhe akteve nënligjore të Republikës së Maqedonisë, dhe shkëmbim të legjislacionit primar dhe sekondar të Bashkimit Evropian, në gjuhën maqedonase dhe gjuhë angleze. 

Me nënshkrimin e Memorandumit dy palët kanë mundësi të avancojnë misionin themelor sigurimin e resurseve relative dhe informatave deri tek qytetarët.  

Për Ndërmarrjen Publike Gazeta Zyrtare e RM-së, ky është një hap i rëndësishëm për arsye se formohet qarku i cili deri më tani mungonte në ofrimin e shërbimeve tona. Bashkëpunimi i cili për herë të parë realizohet me Sekretariatin për Çështje Evropiane, hap mundësi për gjithë qytetarët, ekspertëve publik, ndërmarrësit dhe personat juridik, të cilët kanë apo do të kenë nevojë të lexojnë ligje ose akte nënligjore nga legjislacioni nacional me përkthim anglisht, si dhe të kenë njohuri në legjislacionin e Bashkimit Evropian, të ju dalim ballë me vendosjen e këtij shërbimi të ri në bazën elektronike të rregulloreve të tyre, tha drejtori Krzhaloski. 

Sekretarja shtetërore Ana Blazheska shprehu kënaqësinë e saj nga bashkëpunimi i arritur me NP Gazeta Zyrtare. Për SÇE-në ky Memorandum paraqet kanal shtesë mes të cilit publiku do të informohet për BE-në dhe më mirë do ti shfrytëzojë materialet të cilat i përpunojmë gjatë procesit aderues ku janë të parapara direktivat dhe rregulloret e rishikuara gjuhësore të BE-së, por edhe ligjet e Maqedonisë me të cilat transponohet legjislacion i caktuar i BE-së përkthyer në gjuhën angleze. Besojmë se kjo do të jetë në interes para se gjithash publikut profesional dhe akademik, por edhe gjithë qytetarëve të cilët në kontekste të ndryshme do të kenë qasje me politikat dhe të drejtën evropiane, theksoi Blazheska. 

Qasja deri te tekstet me përkthim në gjuhën angleze dhe legjislacioni i BE-së, të publikuara në bazë elektronike të rregulloreve të NP Gazeta Zyrtare e RM-së, mund të pritet nga java e ardhshme. 

Share!
Lajme
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadoren kroate Tiganj
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadorin austriak Vucas
Zëvendëskryeministri Dimitrov në vizitë pune në presidencën gjermane të BE-së
Takimi i ZKQ Dimitrov me ambasadorin holandez Dirk Jan Kop
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Nikolla Dimtrov sot realizoi një takim me euroambasadorin e sapo emëruar në vend, Dejvid Gir
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.