BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Hapja e Tuining projektit Mbështetje plotësuese për përforcimin e mëtutjeshëm të kapaciteteve të BE-së dhe IPA-s për Qendrën e Trajnimeve të SÇE-së
17:11, Monday, October 31, 2016

Sot në hapësirat e SÇE u shënua fillimi i Tuiningut light Mbështetje plotësuese për përforcimin e mëtutjeshëm të kapaciteteve të BE-së dhe IPA-s për Qendrën e Trajnimeve të Sekretariatit për Çështje Evropiane.


Në hapje fjalë hyrëse kishin Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë përgjegjës për Çështje Evropiane, Dr. Arbër Ademi, z. Nikola Bertolini nga Delegacioni i BE-së dhe z. Marko Akvatiçi nga ambasada e Gjermanisë, ndërsa projektin para të pranishmëve e prezantoi Daniela Hajd, eksperte nga Republika Federale e Gjermanisë.


Qëllimi kryesor i projektit Tuining light është përforcimi i kapaciteteve të Qendrës për trajnime të SÇE-së në menaxhimin e cikleve për trajnim, përmirësim të kapaciteteve institucionale të SÇE-së, kapacitetin profesional të nëpunësve shtetëror të cilët punojnë në fushën që ka të bëjë me BE-në dhe IPA, si dhe mbështetje e rrolit udhëheqës të SÇE-së në procesin e përgatitjes së mëtutjeshëm të aderimit të Maqedonisë në BE, theksoi Ademi.


Ky projekt u financua nga Bashkimi Evropian përmes IPA TAIB 2012, në vlerë prej 250.000.euro. Tuining partneri i këtij projekti është Republika Federale e Gjermanisë.

Share!
Lajme
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Nikolla Dimtrov sot realizoi një takim me euroambasadorin e sapo emëruar në vend, Dejvid Gir
Zëvendëskryeministri Dimitriov në Bruksel në takim me Nënkryetarin e Komisionit Evropian, Schinas ​
Takim Dimitrov-Varhei
Dimitrovi në Bruksel: Maqedonia e Veriut fuqishëm e vendosur të bëhet një demokraci e prosperuar evropiane në të cilën do të sundoj e drejta
ZKQ Dimitrov në takim me Sekretaren Gjenerale të KBR,Bregu: Që bashkëpunimi rajonal të jetë i suksesshëm, vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të jenë bartësit e vendimeve dhe të përgjegjësive"
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.