BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Lajme
Zëvendëskryeministri Arbër Ademi në takim me ambasadorin e Norvegjisë Arne Sanes Bjernstad
12:19, Monday, October 17, 2016

Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë përgjegjës për Çështje Evropiane, Arbër Ademi realizoi takim pune me ambasadorin e Mbretërisë së Norvegjisë Arne Sanes Bjernstad.   


Në takim u diskutuan fushat në të cilat u realizua bashkëpunim i suksesshëm bilateral mes dy vendeve, i cili do të vazhdojë me realizim edhe në periudhën e ardhshme, me avancimin e masave për bashkëpunim, për arsye se ashtu siç potencoi Ademi, Norvegjinë e shohim si partner të përkushtuar afatgjatë.   


Lidhur me koncentrimin e përpjekjeve dhe krijimin e rezultateve të rëndësishme mes resurseve ekzistuese tani punojmë në propozime të reja për bashkëpunim për vitin 2017 theksoi Zëvendëskryeministri Ademi, duke shtuar se punohet në platformën për ndjekje, bashkëpunim dhe mbështetje, për të cilën njoftoi në mbylljen e projektit të javës së kaluar Sistemi i qëndrueshëm për BE trajnime.   


Kjo platformë do të mundësojë që Sekretariati për Çështje Evropiane vazhdimisht ta imponojë dhe ndjekë realizimin e Reformave Urgjente Prioritare, ndërkaq për ministritë kyçe do të sigurojë ndihmë teknike, trajnime, si dhe sistem të veçantë për raportim të rregullt lidhur me aktivitetet dhe rezultatet e fituara.   


Qëllimi ynë është, në përputhje me principet që tani më jemi duke i prezantuar në programin me Norvegjinë,  institucionet partnere kyçe të sigurojnë pjesëmarrje me vetë financim dhe reformë më të thellë në mënyrën e shfrytëzimit të mjeteve publike, tha Ademi, duke shprehur kënaqësi nga bashkëpunimi i deritanishëm 12 vjeçar mes dy vendeve.     


Nga ana e ambasadorit Bjernstad u theksua gatishmëria e Norvegjisë për vazhdimin e mbështetjes edhe në periudhën e ardhshme, tërësisht drejtuar në realizimin e prioriteteve strategjike të Maqedonisë për anëtarësim në BE dhe NATO.

Share!
Lajme
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadoren kroate Tiganj
Takim i ZKQ Dimitrov me ambasadorin austriak Vucas
Zëvendëskryeministri Dimitrov në vizitë pune në presidencën gjermane të BE-së
Takimi i ZKQ Dimitrov me ambasadorin holandez Dirk Jan Kop
Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Nikolla Dimtrov sot realizoi një takim me euroambasadorin e sapo emëruar në vend, Dejvid Gir
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.