BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Fjala e Zëvendëskryeministrit Ademi në ngjarjen përfundimtare të IPA projektit “ Përforcim i kapaciteteve për zbatimin e legjislacionit për ambient jetësor në nivelin lokal ”
16:02, Wednesday, July 06, 2016

Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë përgjegjës për Çështje Evropiane Dr. Arbër Ademi sot morri pjesë në ngjarjen përfundimtare të IPA projektit “Përforcim i kapaciteteve për zbatimin e legjislacionit për ambient jetësor në nivel lokal”.

“Rritja e qëndrueshme dhe mbrojtja e mjedisit jetësor është një nga temat e cila shkakton interes të madh në nivel botëror, dhe është një nga prioritetet kyçë të Bashkimit Evropian, për atë besoj se realizimi i suksesshëm i IPA projektit mundësoi përforcim shtesë në kapacitetet nacionale në vend, dhe me atë edhe në procesin e aderimit”, theksoi Ademi.

Ai shprehu besimin se rezultatet e këtij projekti do të kontribuojnë për përmirësimin e këtij sektori të mjedisit jetësor, dhe do të ketë ndikim edhe në përmirësimin e sistemit të harmonizimit dhe zbatimit të direktivave të mjedisit jetësor në veçanti duke pasur parasysh ndjeshmërinë e këtyre kapitujve.

Projekti u zbatua gjatë 18 muajve dhe shfrytëzuesi kryesor ishte Ministria për mjedis jetësor dhe planifikim hapësinor si dhe 48 komuna në Republikën e Maqedonisë.

Share!
Lajme
Osmani në shënimin e 21 vjetorit të çlirimit të Republikë së Kosovës
Donacioni nga Republika e Estonisë si mbështetje për ballafaqim me pandeminë të shkaktuar nga COVID-19 arriti në vend.
Negociuesi Kryesor me BE-në, Osmani kërkoi konsensus shtetëror për negociata
OSMANI: COVID KOORDINUES NË FABRIKA DHE INSTITUCIONE PËR ZBATIM TË REKOMANDIMEVE DHE KOMUNIKIM TË LEHTËSUAR
Respiratorët e donuar nga Mbretëria e Norvegjisë arritën në vend
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.