BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Besimi: Përfshirje më madhe e të rinjve në ndërtimin e Maqedonisë Evropiane
14:55, Monday, July 29, 2013

Sot ne MK-EU Info Qendrën, zëvendës Kryeministri i Qeverisë së Maqedonisë për çështje evropiane Dr. Fatmir Besimi u takua me përfaqësuesit e Këshillit Rinor Nacional të posaformuar të Maqedonisë, me Ivana Davidovska kryetare, Dona Kosturanova nënkryetare dhe Arben Ristemi, Daniel Kajllaxhievski dhe Ivan Jovanov anëtarë të bordit të Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë.

Gjatë takimit përfaqësuesit e Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë para zëvendës Kryeministrit Besimi prezentuan idenë e formimit të Këshillit, qëllimet dhe detyrat, si dhe planin për veprim për punën e Këshillit për 6 muajt e ardhshëm.

“Unë me të vërtetë jam i kënaqur që shoh se ajo çka na u njoftua në lidhje me formimin e këshillit, përfundimisht u realizua ” – tha zëvendës Kryeministri Besimi dhe iu uroi për zgjedhjen e bordit dhe uroi suksese në punë dhe në funksionim.

Gjatë takimit u konfirmua mbështetja e Sekretariatit për Çështje Evropjane për Këshillin Rinor Nacional dhe u bisedua për mundësitë e bashkëpunimit përmes aktiviteteve të ndryshme të përbashkëta, në kuadër të projekt inicijativës të SÇE “Youth for Europe”.

“Jemi të kënaqur që ju jeni institucioni i parë qeveritar, që na keni ftuar me iniciativën tuaj, dhe na ofroni mbështetje e cila për ne dhe të gjithë organizatat anëtare të Këshillit Rinor Nacional është me rëndësi të madhe, veçanërisht gjatë kësaj periudhe të formimit ”- tha Ivana Davidovska, Kryetare e Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë.

Këshillit Rinor Nacional në Maqedoni është organizatë mbështetëse, trupi përfaqsues I të rinjëve misioni I të cilit është të prezantojë interesat dhe nevojat si ndërlidhës me të gjithë palët dhe të siguroj përfshirje dhe pjesmarrje të te rinjve në procesin e vendimarjes në çdo te nivel. Këshilli është i përbërë prej 55 organizatave (organizata rinore,aleancat dhe nga forumet rinore të partive politike).

Krijimi i Këshillit Rinor Nacional është një hap drejt integrimit evriopian te Maqedonise në fushën e rinisë dhe politikave rinore.Përmes pjesëmarrjes sonë aktive Këshillit Rinor Nacional përpiqet që të bëhet partner dhe promotor i integrimit evropian dhe stimul për të rinjtë që të kërkojn, të krijojnë dhe të ndjekin tendencat bashkëkohore evropiane në të gjitha fushat që i tangojn ata.

“Si një organizatë mbështetëse ju qëndrojmë në dispozicion për përkrahjen e të gjitha proceseve të të rinjve dhe eurointegrimeve” u shpreh Ivana Davidovska, kryetare e Këshillit Kombëtarë të Rinisë se Maqedonisë.

“Unë besoj në potencialin e të rinjëve në Maqedoni dhe dëshiroj që atë ta shfrytzojmë sa më mirë që mundemi, dhe për këtë qëllim Sekretariati për Çështje Evropiane ka një politikë të dyerve të hapura për iniciativat rinore” - u shpreh zëvendë Kryeministri për Çështje Evropiane Besimi në fund të mbledhjes, ku ranë dakord për takime dhe bashkpunim të mëtutjeshëm.
 

Share!
Lajme
Kumtesë rreth Regjistrimit të projekteve në përputhje me masat preventive për mbrojtje nga COVID-19
Masa preventive të SÇE-së për mbrojtje të të punësuarve nga COVID - 19
OSMANI: KEMI INTERES TË PËRBASHKËT TË SIGUROJMË PERSPEKTIVA EVROPIANE PËR GJITHË RAJONIN
OSMANI: REALIZOHET INICIATIVA E ITALISË PËR KTHIM TË SHPEJTË TË INTEGRIMEVE EURO- ATLANTIKE NË AGJENDËN E BE-së
OSMANI: MENDOJ QË KRYESIMI I KROACISË ME BE-në DO TË JETË HISTORIKE PËR NE
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.