BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
NPAA
NPAA raporte
Tituli data dokumenti
NPAA Revizioni 2012  25.12.2012
 Преглед на правни акти кои се усогласуваат со законодавството на ЕУ 2013 - 2015  25.12.2012  
 НПАА ревизија 2012 година  29.12.2011  
 Преглед на правни акти кои се усогласуваат со законодавството на ЕУ 2012 - 2014  29.12.2011  
 НПАА Ревизија 2011 Наративен дел  28.12.2010  
 НПАА Ревизија 2010 Наративен дел  30.12.2009  
 Преглед на правни акти кои се усогласуваат со законодавството на ЕУ 2010 - 2012  30.12.2009  
 Преглед на тековна и планирана странска помош 2010 - 2012  30.12.2009  
 Проектирани буџетски средства 2010 - 2012  30.12.2009  
 НПАА Ревизија 2009 - Наративен Дел  29.05.2009  
 Прилог 1 - Преглед на национални правни акти кои се усогласуваат со ЕУ 2009-2014  29.05.2009  
 Прилог 2 - Потребно кадровско зајакнување 2009-2011  29.05.2009  
 Прилог 3 - Проектирани буџетски средства 2009-2011  29.05.2009  
 Прилог 4 - Преглед на тековна и планирана странска помош  29.05.2009  
 НПАА 2008  30.03.2008  
 НПАА 2008 прилог 01 легислатива 2008-2014  23.04.2008  
 НПАА 2008 прилог 02 вработувања  23.04.2008  
 НПАА 2008 прилог 03 Буџет  23.04.2008  
 НПАА 2007 наративен  30.04.2007  
 НПАА 2007 01 прилог легислатива  30.04.2007  
 НПАА 2007 02 прилог вработувања  30.04.2007  
 НПАА 2007 03 прилог буџетски средства  30.04.2007  
 НПАА 2007 листа на закони предвидени за 2007  30.04.2007  
 НПАА 2006  30.03.2006  
 НПАА 2006 прилог 1 легислатива  30.03.2006  
 ПАА прилог 2 институции  30.03.2006  
 НПАА 2006 прилог 3 финансиски потреби  30.03.2006  

 

Share!
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.