BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Sektorë
Sektorë

Sektori për integrim

Biljana Butlevska

Udhëheqës i Sektorit për Integrim
Tel: +389 2 3200 241
biljana.butlevska@sep.gov.mk


Sektori për mbështetje në bisedimet për antarësim në BE

M-r Jasna Boljat
Udhëheqës i sektorit për mbështetje në bisedimet për antarësim në BE (aktualisht e angazhuar në Mision në Bruksel)
Jasna.boljat@sep.gov.mk


Sektori për koordinim të fondeve Evropiane dhe ndihmave të tjera të huaja

Arlinda Beqiri
Sektori për koordinim të fondeve Evropiane dhe ndihmave të tjera të huaja – Zëvendës udhëheqëse e sektorit

Sektori për pregatitjen e verzionit nacional të acquis communautaire (të drejtës së BAshkimit Evropian)


Udhëheqës i Sektorit për pregatitjen e verzionit nacional të acquis communautaire (të drejtës së Bashkimit Evropian)
Теl: +389 2 3200 141
 


Sektori për punë organizative dhe marrëdhënie me publikun

Ermira Sulejmani
Ushtruese detyre Zëvendës-udhëheqëse e sektorit për punë organizative dhe marrëdhënie me publikun
Tel: +389 2 3200 137
 

 
Sektori për çështje të përgjithshmë dhe juridike

D-r Ljubisha Stefanoski
Udhëheqës i sektorit për çështje të përgjithshmë dhe juridike
Теl: +389 2 3200 201
Ljubisa.stefanoski@sep.gov.mk


Sektori për teknologji informatike dhe komunikuese

Daut Hajrulahi
Udhëheqës i sektorit për teknologji informatike dhe komunikuese
Tel: +389 2 3200 222
daut.hajrullahi@sep.gov.mk


Sektori për çështje financiare

Mr. Mevlan Memeti

Ndihmës udhëheqës i Sektorit për çështje financiare

Tel: +389 2 3200 125
 

Share!
Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.